listopad 2016

Data ostatniej modyfikacji:
2016-12-18

Zad. 1. W języku polskim dominuje tzw. akcent paroksytoniczny, to jest padający na drugą sylabę, licząc od końca wyrazu. Sprawia to, że rytm polskich zdań jest dość monotonny, np. w zdaniu Ala miała kota co druga sylaba wymawiana jest silniej: – _ / – _ / – _ . Nie wszystkie wyrazy są jednak akcentowane w ten sposób. Dla każdego poniższego schematu znajdź przykład zdania w języku polskim z nietypowym rozłożeniem akcentów.
A) _ _ – / _ _ – _ _ / – _ _
B) – _ _ / – / –_ _
C) _ _ – _ _ _ / – _ / _ _ –

Zad. 2. Podano następujące zapisy: SZCŚĆ, PRST, SKI. Co z tych słów zniknęło? Nic. Dlaczego więc tak dziwnie wyglądają? Co to za słowa?

Zad. 3. Poniżej podano liczebniki języka kaliña (zapis uproszczony) używanego na północnym wybrzeżu Ameryki Południowej, od Wenezueli po Brazylię, oraz ich odpowiedniki w zapisie cyfrowym podane w losowej kolejności.
OKUPAEN KARINA ITUPONAKA AINATONE
OWIN KARINA ITUPONAKA ORUWA TOIMA
OKO KARINA ITUPONAKA OKO
ORUWA KARINA ITUPONAKA AINAPATORO ITUPONAKA OKUPAEN
AINAPATORO ITUPONAKA OWIN TOIMA
OWIN KARINA ITUPONAKA AINAPATORO ITUPONAKA ORUWA
OKO KARINA ITUPONAKA AINAPATORO ITUPONAKA OKUPAEN TOIMA
16, 28, 33, 42, 59, 74, 85
A) Dopasuj liczebniki do ich zapisu cyframi arabskimi.
B) Zapisz w języku kaliña liczby: 13, 97, 100

 

Wyniki: 

W tym miesiącu następujące liczby punktów zdobyli:

 • 3 - Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy,
  Marta Mączewska - programistka urządzeń mobilnych z Dziekanowa Leśnego, Marek Piętak - projektant oświetlenia z Gdańska, Marzena Wąsiewicz - gospodyni domowa z Kajetan,
 • 2,75 - Daria Bumażnik - studentka chemii i toksykologii sądowej na UWr,
 • 2 - Krzysztof Danielak - student informatyki przemysłowej na PWr, Justyna Gręda I LO Kraków, Iwona Pustułka I LO Kraków, Wojciech Tomiczek - inżynier z Lipowej,
 • 1,75 - Mateusz Adamkiewicz X LO Toruń, Alicja Molitorys - flecistka z Katowic,
 • 1,5 - Adam Stachelek SP 301 Warszawa,
 • 1 - Adam Wrzesiński - terapeuta z Bielska-Białej.

Pozostali zawodnicy uzyskali poniżej 1 pkt.

 Po dwóch miesiącach w Lidze Lingwistyki Matematycznej prowadzą:

 • I m. - Marzena Wąsiewicz (6 pkt)
 • II m. - Krystyna Lisiowska,
  Iwona Pustułka (5 pkt)
 • III m. - Daria Bumażnik
  (4,75 pkt)

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Przykładowe zdania:

A) Wicemiss posłuchałaby muzyki. Atelier ozdabiałaby kronika. Arcyleń matematyką gardziłby.
B) Czterysta to minimum. Mieliśmy dość fizyki. Fizyków szło miuset. Śpiewałbym i tańczyłbym.
C) Obejrzelibyśmy jakiś superhit. Przeczytalibyśmy całe expo.

W języku polskim występują wyrazy akcentowane na:

 • ostatniej sylabie – są to słowa jednosylabowe z przedrostkami takimi jak ekstra-, super-, eks-, anty- itp.
 • trzeciej sylabie od końca - m. in. pochodzące z greki i łaciny wyrazy zakończone na –ika/-yka (np. muzyka, matematyka) oraz 1. i 2. osoba l.mn. czasu przeszłego (np. mieliśmy, braliście),
 • czwartej sylabie od końca - formy trybu przypuszczającego 1. i 2. osoby l.mn. (np. chcielibyśmy, bralibyście).

Liczebniki od dwustu do dziewięciuset akcentowane są na pierwszej sylabie, co związane jest z ich historią. Wywodzą się one z wyrażeń dwie ście, trzy sta, pięć set itd., gdzie 'ście' to liczba podwójna słowa sto, 'sta' – jego liczba mnoga, a 'set' – to dopełniacz liczby mnogiej.

Zad. 2. Zniknęło nic, czyli zero. Podane słowa to szcZEROść, prZEROst, sZEROki.

Zad. 3. W systemie liczbowym języka kaliña szczątkowo zachowała się baza 20. Mamy:
1 - OWIN,
2 - OKO,
3 - ORUWA,
4 - OKUPAEN,
5 - zależnie od tego, czy występuje w dodawaniu, czy mnożeniu - TOIMA lub AINATONE,
10 - AINAPATORO,
20 - KARINA,
ITUPONAKA oznacza dodawanie między rzędami.

A) Podane liczebniki to kolejno: 85, 28, 42, 74, 16, 33, 59.
B) Szukane liczby to:
13 - AINAPATORO ITUPONAKA ORUWA,
97 - OKUPAEN KARINA ITUPONAKA AINAPATORO ITUPONAKA OKO TOIMA
100 - AINATONE KARINA

 

Powrót na górę strony