Konferencja z Historii Matematyki (XXXII)

Data ostatniej modyfikacji:
2018-06-23
Temat: 

Historia matematyki polskiej

 

Termin: 

zgłoszenia do 10 IV 2018
konferencja 23-27 V 2018

strona domowa konferencji

 

Miejsce: 

Ośrodek Badawczo-Konferencyjny Centrum Banacha IM PAN
ul. Parkowa 1, Będlewo
62-060 Stęszew
www.palacbedlewo.pl

 

Zasięg: 
krajowy
Organizator: 

Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
tel.: 22 5228100
https://www.impan.pl

 

Osoba do kontaktu: 

Witold Więsław
e-mail: witold.wieslaw@poczta.onet.pl

 

Opłata: 
płatny

750 zł

 

Skrót programu: 
 • Roman Duda (Wrocław), Okupacja Wilna i śmierć Kempistego
 • Lech Maligranda (Luleå), Epizody z historii matematyki
 • Władysław Wilczyński (Łódź), Jak Polacy poszerzali granice ciągów
 • Jan Koroński (Kraków), Krakowska Szkoła Równań Różniczkowych
 • Izabela Jóźwik, Małgorzata Terepeta (Łódź), Historia szeregów
  warunkowo zbieżnych. Twierdzenie Riemanna o tasowaniu
 • Karolina Karpińska (Warszawa), O nauczaniu matematyki w szkołach z polskim i niemieckim językiem wykładowym w czasach zaborów
 • Jan Koroński (Kraków), Zbigniew Kowalski (1924-1992) i jego działalność naukowa
 • Ryszard Miszczyński (Częstochowa), Ontologia Stanisława Leśniewskiego
 • Witold Więsław (Wrocław), Karol Libelt (1807–1875) - zapomniany matematyk
 • Danuta Ciesielska (Kraków), Małgorzata Terepeta (Łódź), Matematyczne światy Stefana Straszewicza
 • Roman Murawski (Poznań), Georg Cantor i teoria mnogości a teologia i teologowie
 • Wiesław Wójcik (Warszawa), Program badawczy Bernarda Riemanna a Polska Szkoła Matematyczna. Przypadek badań nad szeregami trygonometrycznymi
 • Jan Koroński (Kraków), Jan Musiałek (1920–1996) i jego działalność naukowa
 • Lech Maligranda (Luleå), Wladyslaw Orlicz w Getyndze 1928–1930
 • Marlena Fila, Liczby nieskończenie małe i nieskończenie duże w
  „Paradoksach nieskończoności” Bernarda Bolzano
 • Jan Strelcyn (Paryż), Jan Ptaszycki (1854-1912), Ludwik Birkenmajer (1855-1929) i całkowanie w postaci skończonej
 • Witold Więsław (Wrocław), Początki analizy matematycznej na ziemiach polskich
 • Piotr Błaszczyk, Teoria proporcji w „Dioptryce” Kartezjusza

  

Historia: 

Konferencje z Historii Matematyki odbywają się niemal corocznie od 1986 roku, początkowo pod nazwą Ogólnopolskie Szkoły Historii Matematyki (20 edycji w latach 1986-2006), następnie Konferencje Naukowe PTM z Historii Matematyki (6 edycji w latach 2007-2012), a od roku 2013 pod obecną nazwą. Konferencje o numerach XXI-XXVI organizowała Komisja Historii Matematyki PTM, XXVII - IM UWr, a następne IM PAN.

Poniżej znajduje sie wykaz lat, miejsc i tematów poszczególnych szkół i konferencji.

 • I SHM 1986, Pokrzywna - O pojęciu przestrzeni
 • II SHM 1987, Lubin - Matematyka XIX wieku
 • III SHM 1988, Jaworze - Matematyka przełomu XIX i XX wieku. Nurt mnogościowy
 • IV SHM 1989, Pogorzelica - Matematyka przełomu XIX i XX wieku
 • V SHM 1991, Dziwnów - Probabilistyka i mechanika w szkicach historycznych
 • VI SHM 1992, Piwniczna - Setna rocznica urodzin Stefana Banacha - jego życie i dzieło. Historia analizy zespolonej
 • VII SHM 1993, Międzyzdroje - Problemy Hilberta w 50-lecie śmierci ich twórcy
 • VIII SHM 1994, Rudy Raciborskie - Prawdy i mity w historii matematyki
 • IX SHM 1995, Międzyzdroje - Matematyka polska w stuleciu 1851-1950
 • X SHM 1996, Międzygórze - Matematyka polska w dorobku Kazimierza Kuratowskiego, Witolda Pogorzelskiego, Tadeusza Ważewskiego i ich uczniów
 • XI SHM 1997, Kołobrzeg - Matematycy polskiego pochodzenia na obczyźnie
 • XII SHM 1998, Krynica -
 • XIII SHM 1999, Kołobrzeg - Matematyka XVIII wieku
 • XIV SHM 2000, Zielona Góra - Matematyka czasów Gaussa
 • XV SHM 2001, Kołobrzeg - Matematyka czasów Weierstrassa
 • XVI SHM 2002, Turawa - Algorytmy w dziejach matematyki
 • XVII SHM 2003, Nowy Sącz - Matematyka abelowa w dwóchsetlecie urodzin Nielsa Abela
 • XVIII SHM 2004, Supraśl - Sławne dzieła matematyczne i rocznice
 • XIX SHM 2005, Zamość - Wokół Bernoullich
 • XX SHM 2006, Ustronie - Historia matematyki polskiej
 • XXI KHM 2007, Iwonicz-Zdrój - Leonhard Euler (1707-1783) w trzechsetlecie urodzin
 • XXII KHM 2008, Iwonicz Zdrój - Matematyka i matematycy polscy okresu zaborów (1795-1918)
 • XXIII KHM 2009, Iwonicz-Zdrój - Matematyka i matematycy polscy okresu zaborów (1795-1918)
 • XXIV KHM 2010, Iwonicz-Zdrój - Matematyka polska przełomu XIX i XX wieku.
 • XXV KHM 2011, Będlewo - Matematyka polska I połowy XX wieku
 • XXVI KHM 2012, Iwonicz-Zdrój - Matematyka polska w latach 1851-1950
 • XXVII KHM 2013, Będlewo - Historia matematyki polskiej
 • XXVIII KHM 2014, Będlewo - Historia matematyki polskiej IX i XX wieku
 • XXIX KHM 2015, Będlewo - Historia matematyki polskiej
 • XXX KHM 2016, Będlewo - Historia matematyki polskiej
 • XXXI KHM 2017, Będlewo - Historia matematyki polskiej
 • XXXII KHM 2018, Będlewo - Historia matematyki polskiej

 

Powrót na górę strony