Kongres "Edukacja i Rozwój" (X)

Data ostatniej modyfikacji:
2023-08-29
Temat: 

Prawo i zarządzanie w oświacie

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Termin: 

zgłozenia do 13 października 2023
konferencja 19-20 października 2023

 

Miejsce: 

Król Kazimierz Hotel & SPA,
ul. Puławska 86, 24-120 Kazimierz Dolny

Zasięg: 
krajowy
Organizator: 

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
www.wolterskluwer.pl

strona domowa konferencji

 

 

Osoba do kontaktu: 
Opłata: 
płatny

1200 zł netto bez noclegu
1650 zł netto - pokój 1 osobowy
1425 zł netto - pokój 2 osobowy (cena obowiązuje wyłącznie przy wskazaniu drugiej osoby)

 

Skrót programu: 

Kongres jest corocznym spotkaniem branżowym integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. 

W trakcie Kongresu przedstawione zostaną zagadnienia finansowania oświaty i optymalizacji finansów w JST. Omówione zostaną kluczowe wyzwania z zakresu zarządzania oświatą na najbliższe lata (w tym wpływ sztucznej inteligencji). Przedstawione będą bieżące i projektowane zmiany w prawie (np. zmiany w składzie komisji konkursowej w konkursie na dyrektora szkoły, propozycje zmian w KN, wcześniejsze emerytury nauczycieli, etc.). Przedstawione będą propozycje, w jaki sposób wdrażać najnowsze zmiany w prawie w jednostkach do tego zobowiązanych. Poruszona będzie tematyka zmian w demografii, podwójnych roczników i skutków tego zjawiska. Przedstawione będą rozwiązania technologiczne, które ułatwiają i usprawniają procesy zarządzania oświatą.

Główne tematy wydarzenia:

 • Finansowanie zadań oświatowych - skąd pozyskiwać środki? 
 • Optymalizacja finansów JST - gdzie szukać oszczędności w oświacie
  Oświatowe centra usług wspólnych (powstanie, zadania, doświadczenia) 
 • Sztuczna inteligencja – wyzwania dla oświaty 
 • Bieżące i projektowane zmiany w prawie – jak je wdrożyć? 
 • Współpraca organu prowadzącego z dyrektorem i kompetencje nadzorcze 
 • Konkurs na dyrektora szkoły w praktyce 
 • Zmiany w demografii, podwójne roczniki, jak się przygotować do zmian? 
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce 
 • Sytuacje kryzysowe w szkole – rola dyrektora

Kongres będzie również doskonałą okazją do zadania pytań ekspertom oraz uzyskania na nie odpowiedzi.

 

Powrót na górę strony