Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty (II)

Data ostatniej modyfikacji:
2022-05-14
Temat: 

Edukacja wobec wyzwań przyszłości

 

Termin: 

forum: 17 maja 2022, godz. 11.00–15.00.
rejestracja online
inspiratoria edukacyjne: 18-30 maja 2022
konferencja podumowująca: 30 maja 2022
zapisy na inspiratoria i konferencję podsumowującą są prowadzone tutaj

 

Miejsce: 

Wojewódzki Dom Kultury 
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, Kielce

 

Zasięg: 
krajowy
Organizator: 

Konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli:
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Współorganizator: Nowa szkoła NASK

Patronat honorowy:
Prezes Rady Ministrów
Minister Edukacji i Nauki
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Patronat medialny:
Echo Dnia
TVP3 Kielce

 

Osoba do kontaktu: 

Małgorzata Jas
tel. 41 362 45 48 w. 115,
kom. 604 542 001
e-mail: malgorzata.jas@scdn.pl

 

Opłata: 
bezpłatny

Ogólnopolskie Fora Doskonalenia Kadr Oświaty to propozycja dla dyrektorów oraz nauczycieli, którzy budują dobrą szkołę i szukają drogowskazów na drodze zmian. Konferencja adresowana jest do kadry kierowniczej i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organów nadzoru pedagogicznego oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. Konferencja inauguruje cykl wydarzeń zaplanowanych w czterech regionach jako imprezy towarzyszące: Inspiratoria edukacyjne (warsztaty, szkolenia, konferencje, webinaria organizowane w formie zdalnej lub stacjonarnej poświęcone nowoczesnemu nauczaniu i efektywnemu uczeniu się na miarę wyzwań przyszłości. Zakończeniem Forum będzie konferencja podsumowująca w Rzeszowie.

 

Skrót programu: 
  • Przyszłość wobec wyzwań edukacji – prof. dr hab. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
  • Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów. Co z niego wynika dla edukacji? – Mariola Błażej, Naukowej i Akademickiej Sieć Komputerowa, Katolickiego Uniwersytet Lubelski
  • Co wynika dla przyszłości edukacji z Warsztatów Przyszłościowych? – przedstawiciele Konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli
  • Na wyzwania – działania! Nowoczesne nauczanie i szkolenia na miarę naszych czasów – interaktywne wystąpienia przedstawicieli Konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli

 

 

Powrót na górę strony