Międzynarodowe Forum Pedagogów (XXXIV)

Data ostatniej modyfikacji:
2023-08-30
Temat: 

(Z)rozumieć teraźniejszość, myśleć o przyszłości – między wizją a praktyką w edukacji dorosłych

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła wyższa
Termin: 

konferencja: 26-27 października 2022

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Zasięg: 
międzynarodowy
Organizator: 

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
tel. 71 367 20 01, tel./fax. 71 367 23 16
e-mail:pedagog@pedagogika.uni.wroc.pl

informacji należy szukać na tej stronie

Patronat naukowy:
Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

 

Osoba do kontaktu: 

Ewa Musiał
tel. 71 376 20 01, kom. 509 426 342
e-mail: drewa11@wp.pl

Małgorzata Bednarska
tel. 71 376 20 01 wewn. 142,  kom. 604116370
e-mail: tom_bed@poczta.onet.pl

Wiktor Żłobicki
tel. 71 376 20 01 wewn. 174, kom. 602380365
e-mail: wiktor.zlobicki@gmail.com

 

Opłata: 
płatny

opłata konferencyjna: 420 zł (studenci i doktoranci 370 zł)
opłata obejmuje: materiały konferencyjne, obiady, uroczystą kolację, przerwy kawowe dojazd i noclegi we własnym zakresie

 

Skrót programu: 

Program obejmuje obrady plenarne oraz w sekcjach, warsztaty dla nauczycieli i pedagogów, sesje plakatowe i spotkania z wykładowcami.

obszary problemowe:

 • Spór o światopogląd w polityce oswiatowej
 • Czy szczęście może być kategorią pedagogiczną? O projekcie pedagogiki pozytywnej (Nie)krytycznie
 • O trzech rewolucjach w andragogice
 • Edukacja właczająca jako szansa oraz wyzwanie dla współczesnej edukacji dzieci i młodziezy, uczących się osób dorosłych

więcej

 

Historia: 

Międzynarodowe konferencje "Forum pedagogów" odbywają się na UWr raz w roku począwszy od roku 1988. Dotąd poświęcone były następującej tematyce:

 • I - 1988 - Pedagogika w systemie studiów uniwersyteckich
 • II - 1989 - Wkład nauczycieli szkół średnich w kulturę polską w latach 1795-1945
 • III - 1990 - Tożsamość pedagogiki w systemie studiów uniwersyteckich
 • IV - 1991 - W poszukiwaniu zagubionej pedagogiki
 • V - 1992 - W poszukiwaniu zagubionej pedagogiki
 • VI - 1993 - Ku dialogowi w pedagogice
 • VII - 1994 - Edukacja dorosłych w obliczu gwałtownej zmiany społecznej
 • VIII - 1995 - Pedagogika w jej współczesnych uwarunkowaniach
 • IX - 1996 - Od szkoły pamięci do szkoły rozwoju
 • X - 1997 - Absolwenci Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w teorii nauk społecznych i praktyce edukacyjnej
 • XI -  1998 - Nowe wymiary działalności pedagogicznej w Polsce okresu przełomu ustrojowego
 • XII - 1999 - Rozumienie inności a pedagogika
 • XIII - 2000 - Pedagogika a dylematy wolności
 • XIV - 2001 - Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce
 • XV - 2002 - Uniwersytet w sytuacji gwałtownych przeobrażeń cywilizacyjno - kulturowych; strażnik tradycji czy promotor zmian?
 • XVI - 2003 - Zachowania dewiacyjne we współczesnym świecie. Przejawy - zapobieganie - terapia
 • XVII - 2004 - Człowiek na edukacyjnej fali - współczesne konteksty edukacji dorosłych
 • XVIII - 2005 - „Dzisiejsze czasy”- Edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej
 • XIX - 2006 - Wartości edukacji uniwersyteckiej w społeczeństwie uczącym się
 • XX - 2007 - Estetyka - Sztuka - Media. Przestrzenie i konteksty pedagogiczne
 • XXI - 2008 - Ponowoczesne konteksty edukacji –audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność
 • XXII - 2009 - Transdyscyplinarność pedagogiki. Wymiar teoretyczny i praktyczny
 • XXIII - 2010 - Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji
 • XXIV - 2011 - Nierówność szans edukacyjnych w Europie i w Polsce - przyczyny, skutki, koncepcje zmian
 • XXV - 2012 - Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia
 • XXVI - 2013 - Transgresje w edukacji. O przekraczaniu progów edukacyjnych
 • XXVII - 2014 - Sukces jako zjawisko edukacyjne
 • XXVIII - 2015 - Kultura popularna jako przestrzeń uczenia się
 • XXIX - 2016 - Dom Rodzinny w doświadczeniu (auto) biograficznym
 • XXX - 2017 - Współczesne przestrzenie dyskursu nad edukacją
 • XXXI - 2018 - Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Wychowanie w demokracji i dla demokracji – teoria i praktyka
 • XXXII - 2019 - Uobecnianie się inkluzji i ekskluzji w przestrzeni edukacyjnej
 • XXXIII - 2021 - (Z)rozumieć teraźniejszość, myśleć o przyszłości – między wizją a praktyką w edukacji dorosłych

    

Powrót na górę strony