Zarządzanie placówką oświatową (Wrocław - WSB)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-29
Organizator: 

Wyższa Szkoła Bankowa
ul. Fabryczna 29-31,
53-609 Wrocław
tel. 71 376 23 70
e-mail: sp@wsb.wroclaw.pl
http://www.wsb.pl/wroclaw

strona domowa studiów 

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

Studia zawieszone

 

Czas trwania kursu: 

180 godzin, 12 zjazdów, 9 miesięcy nauki
Zajęcia w soboty i niedziele w godzinach od 8.30 do 15.00.

 

Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 
 • wpisowe 400 zł
 • studia 3900 zł

Do 30 czerwca wpisowe 150 zł, studia 3600 zł

 

Skrót programu: 

Zajęcia dla absolwentów studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych we wszystkich typach placówek oświatowych.
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji menadżerskich w zakresie organizacji pracy placówek oświatowych, kształtowanie umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim, a także zapoznanie się z aspektami prawnymi obowiązującymi w oświacie.
Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi oraz uzyskają wiedzę w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kierowania placówką oświatową przy ograniczonych zasobach

Program zajęć zawiera następujące przedmioty:

Aspekty prawne

 • prawo oświatowe
 • prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w jednostkach budżetowych
 • system nadzoru pedagogicznego w Polsce

Zarządzanie w jednostkach oświatowych

 • podstawy zarządzania
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • elementy zarządzanie strategicznego w jednostkach oświatowych
 • trening kierowniczy
 • kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostce oświatowej
 • zarządzanie jakością w placówkach oświatowych

Finanse

• ekonomiczno finansowe aspekty finansowania placówki oświatowej, w tym budżety jednostek

Umiejętności interpersonalne

 • podstawy komunikacji społecznej

Marketing

 • marketing jednostek oświatowych

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego obejmującego wiedzę z przedmiotów realizowanych na zajęciach i uzyskanie zaliczenia z wybranych przedmiotów.

 

Powrót na górę strony