Organizacja i zarządzanie oświatą (Opole - UO)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Instytut Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. 77 452 74 21
e-mail: basiag@uni.opole.pl
http://www.uni.opole.pl

strona domowa 

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

zgłoszenia do 30 września 2020
rozpoczęcie zajęć październik 2020

 

Czas trwania kursu: 

295 h (2 semestry), w tym 175 h wykładów i 120 h ćwiczeń

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
krajowy
Odpłatność: 

ok. 3 500 zł w zależności od liczebności grupy

 

Skrót programu: 

Studia przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych.

  • Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania w oświacie
  • Prawo oświatowe
  • Kierowanie zmianą
  • Ekonomika i finansowanie placówek oświatowych
  • Nadzór pedagogiczny

Warunkiem zaliczania przedmiotów jest becność na zajęciach, zaliczenie kolokwium i prac zaliczeniowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy dyplomowej 

 

Powrót na górę strony