Fizyka w szkole (Łódź - AHE)

Data ostatniej modyfikacji:
2017-09-24
Organizator: 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź
tel. 42 29 95 637, 42 63 15 039 (wtorek - piątek: 8.00 - 16.00)
e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
http://www.ahe.lodz.pl

strona domowa studiów

 

Miejsce: 

online oraz w siedzibie organizatora

 

Termin: 
 • czerwiec-wrzesień – rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – rekrutacja na semestr letni

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry (2 zjazdy w semestrze)
350 godzin (120 h zajęć stacjonarnych, 170 h online, 60 h praktyk)

 

Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
krajowy
Odpłatność: 

3 600 zł płatne w 10 ratach

 

Skrót programu: 

Studia odbywają się w systemie blended learning. Ich celem jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Zajęcia skierowane są do osób posiadających dyplom licencjata, magistra lub magistra inżyniera w obszarze nauk ścisłych bądź technicznych albo innych studiów, w programie których występowały przedmioty matematyczne lub fizyka w wymiarze co najmniej jednego semestru, które posiadają przygotowanie pedagogiczne, podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy użytkowe.

Program zajęć zawiera:

Moduł 1. Elementy fizyki teoretycznej

 • Wprowadzenie do fizyki
 • Fizyka klasyczna z elementami fizyki relatywistycznej
 • Mechanika teoretyczna
 • Termodynamika z elementami fizyki statystycznej
 • Elektryczność i magnetyzm
 • Budowa materii z elementami fizyki ciała stałego
 • Elementy fizyki kwantowej
 • Elementy fizyki jądrowej
 • Wybrane zagadnienia z astronomii
 • Elektrodynamika i optyka

Moduł 2. Dydaktyka fizyki

 • Programy użytkowe i techniki multimedialne
 • Metodyka nauczania fizyki
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych

Moduł 3. Fizyka w praktyce szkolnej

 • Eksperymenty i doświadczenia
 • Praktyki 
 • Seminarium dyplomowe

 

Powrót na górę strony