Biologia (Opole - WSHE Brzeg)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Podyplomowe Centrum kształcenia ustawicznego "Andragog"
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu
ul. Ozimska 40, 45-058 Opole
tel. 77 453 84 09 lub 77 442 61 30, kom. 607 888 338

http://www.andragog.edu.pl

strona domowa 

 

Miejsce: 

Zespół Szkół Elektrycznych
ul. Kościuszki 39-41, Opole

 

Termin: 

od 24 X 2020 do 21 VIII 2021 
zjazdy jednodniowe co drugą sobotę

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry, 390 godzin

 

Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

wpisowe 100 zł
czesne 3600 zł (1200 zł za semestr)

 

Skrót programu: 

UWAGA! Studia z edukacji przyrodniczej zostały negatywnie zaopiniowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego (treść stanowiska RGNiSW). Obecnie studia firmowane są przez Szkołę Wyższą w Płocku.

Studia nadają uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych absolwentom studiów na kierunkach pokrewnych biologii.

 • Anatomia i fizjologia organizmu człowieka
 • Podstawy mikrobiologii
 • Immunologia
 • Edukacja zdrowotna
 • Podstawy genetyki i biotechnologii
 • Podstawy ewolucjonizmu
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Edukacja środowiskowa
 • Podstawy biologii organizmów zwierzęcych
 • Podstawy biologii organizmów roślinnych
 • Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku
 • Dydaktyka nauczania biologii z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
 • Praktyka

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej.

 

Powrót na górę strony