Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Wrocław - WSZ Edukacja)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Wydział Zarządzania
ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław
tel. 71 37 72 100 - 101, fax: 71 37 72 107
e-mail: edukacja@edukacja.wroc.pl
http://wszedukacja.pl

strona domowa studiów

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

 

Studia zawieszone 

zapisy na semestr zimowy 1 V - 30 IX
zapisy na semestr letni 1 XII - 28 II

 

Czas trwania kursu: 

360 godzin, w tym 120 godzin praktyk

 

Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

opłata jednorazowa 3200 zł lub w trzy raty po 1200 zł lub 15 rat po 1200 zł

 

Skrót programu: 

Studia adresowane są do absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich magisterskich lub licencjackich wszystkich specjalności oraz osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ich celem jest nabycie kwalifikacji oraz pogłębienie wiedzy w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Studia przygotowują nauczycieli i pedagogów do pracy w placówkach edukacyjnych dla dzieci upośledzonych umysłowo oraz w instytucjach wspierających tę edukację.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 • dydaktyka specjalna,
 • edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • zespoły zaburzeń wczesnorozwojowych,
 • metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju,
 • elementy pedagogiki leczniczej,
 • podstawy psychologii rewalidacji upośledzonych umysłowo,
 • rewalidacja indywidualna,
 • techniki multimedialne w edukacji,
 • wybrane zagadnienia z psychiatrii dziecięcej,
 • metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością,
 • metodyka nauczania początkowego w szkole specjalnej,
 • podstawy regulacji prawnej dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • metodyka wychowania w internacie i innych placówkach rehabilitacyjnych,
 • metodyka rewalidacji głębiej upośledzonych umysłowo.

 

Powrót na górę strony