Droga do gwiazd. Opowieść i Mikołaju Koperniku

Książka przeznaczona dla dzieci w wieku 9-12 lat. Jest to napisana w prosty sposób biografia Mikołaja Kopernika obejmująca jego narodziny w Toruniu, okres nauki szkolnej w Toruniu i Chełmnie, a później szerokich studiów zarówno w Akademii Krakowskiej jak i na włoskich uniwersytetach w: Bolonii, Rzymie, Padwie i Ferrarze. Kopernik był prawdziwym "człowiekiem renesansu" nie tyko dosłownie, ale i w używanym dziś przenośnym znaczeniu. Posiadał wiele specjalistycznych zawodów.


Pi razy oko. Komedia matematycznych pomyłek

Książka o prawdziwych zastosowaniach matematyki, z naciskiem położonym na te sytuacje, w których drobny błąd człowieka, doprowadził do bardziej lub mniej poważnych, a czasem nawet katastrofalnych konsekwencji.  Dziś, kiedy działanie całego świata opiera się na matematyce, warto uświadomić sobie zagrożenia płynące z jej niefrasobliwego stosowania. Warto też mieć na uwadze, że te najbardziej spektakularne pomyłki zdarzają się bardzo rzadko w porównaniu do wielu sytuacji we wszystkich dziedzinach codziennego życia, kiedy matematyka i matematycy(a także informatycy, ekonomiści i inżynierowie) działają bez zarzutu.


Gen i już! Opowieść o Stefanie Banachu

Książka jest adresowana do dzieci w wieku 9-12 lat, chociaż z przyjemnością przeczytają ją także starsi czytelnicy. Jest to prosta, ale rzetelnie oparta na źródłach historycznych, opowieść o Stefanie Banachu. Koncentruje się w dużej części na dzieciństwie i młodości matematyka. W posłowiu fizyk - prof. Michał Horodecki - przystępnie tłumaczy, z czego zasłynął ten wybitny uczony, którego nazwisko powinno znać każde polskie dziecko, tak jak nie są mu obce nazwiska Kopernika czy Skłodowskiej-Curie.


Mi pasuje

Mi pasuje! to klasyczna gra logiczna o bardzo prostych zasadach. Po raz pierwszy została wydana 1983 roku i do dziś cieszy się popularnością. Jest to gra kilkuosobowa (maksymalnie dla 6 graczy), ale bardzo dobrze sprawdza się też jako samotnik (w trybie jednoosobowym).


Kongres Młodych Matematyków Polskich (VIII)

Umożliwia bezpośredni kontakt najzdolniejszych uczniów szkół średnich z wybitnymi naukowcami i ze sobą nawzajem. Odbywa się co 2 lata w różnych ośrodkach akademickich pod patronatem pierwszej damy RP. Uczestników typują kuratoria oświaty i Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Każdy z może zgłosić referat, a najciekawsze zostaną wygłoszone podczas Kongresu.

Powrót na górę strony