marzec 2017

Data ostatniej modyfikacji:
2017-08-3

Zad. 1. Poniżej zapisano sześć polskich imion za pomocą alfabetu tenktońskiego – fikcyjnego systemu zapisu, który pojawił się w filmie i serialu „Obcy przybysze” („Alien Nation”) z przełomu lat 80. i 90 (w zadaniu nie pojawiają się imiona bardzo rzadko nadawane).

A) Ustal, jakie to imiona.
B) Co to za polskie słowo?

 

Zad. 2. Poniżej podano japońskie nazwiska zapisane znakami kanji oraz, w przypadkowej kolejności, ich odpowiedniki zapisane w rōmaji (transkrypcji bazującej na alfabecie łacińskim).

小山     中島     小島     川島     中川     川口     田中

山田     山口     中田     島山     口川     川中

Kawaguchi, Nakagawa, Koyama, Nakajima, Kawanaka, Yamada, Kawashima, Nakada, Shimayama, Tanaka, Kojima, Kuchikawa, Yamaguchi (ch odpowiada w przybliżeniu polskiemu ć, j – dź, sh – ś)

Dopasuj nazwiska do ich transkrypcji.

Zad. 3. Kto może powiedzieć, że w jego szafie jest zawsze szlafrok, w kuchni – kura, a w lodówce – szczur?

 

Wyniki: 

W tym miesiacu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. - Daria Bumażnik (studentka chemii i toksykologii sądowej na UWr), Krzysztof Danielak (student informatyki przemysłowej na PWr), Marzena Wąsiewicz (gospodyni domowa z Kajetan),
 • 2,9 pkt. - Krystyna Lisiowska (redaktor z Warszawy),
 • 2,5 pkt. - Justyna Gręda I LO Kraków, Adam Stachelek SP 301 Warszawa,
 • 1,5 pkt. - Mateusz Adamkiewicz X LO Toruń, Wojciech Tomiczek (inżynier z Lipowej),
 • 1 pkt. - Jakub Leśkiewicz I LO Kraków.

Po sześciu miesiącach Ligi w czołówce znajdują się:

 • 17,5 pkt. - Marzena Wąsiewicz,
 • 16,65 pkt. - Krystyna Lisiowska,
 • 16,5 pkt. - Daria Bumażnik,
 • 15,75 pkt. - Krzysztof Danielak,
 • 14,5 pkt. - Justyna Gręda,
 • 13,75 pkt. - Mateusz Adamkiewicz,
 • 13,25 pkt. - Wojciech Tomiczek,
 • 12,9 pkt. - Adam Stachelek,
 • 11,75 pkt. - Alicja Molitorys (flecistka z Katowic),
 • 11,5 pkt. - Iwona Pustułka I LO Kraków.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. A) Podane imiona to kolejno: Zuzanna, Robert, Barbara, Cyryl, Alicja, Lucyna.
B) Podane słowo to MAFA (nazwa czynnika transkrypcyjnego aktywującego gen insuliny).

W treści zadania podano informację, że pismo tenktońskie to alfabet. Oznacza to, że (w większości wypadków) jeden jego znak będzie odpowiadał jednej głosce. Na początku warto zauważyć, że część imion kończy się tym samym znakiem – można założyć, że odpowiada on literze A, którą kończą się polskie imiona żeńskie. W pierwszym z takich imion przedostatni znak jest podwojony. Ponieważ jedyną literą występującą podwójnie w polskich imionach żeńskich jest N (zgodnie z uwagą podaną pod treścią zadania pomijamy imiona rzadkie, np. Stella, Wanessa, choć i je można wyeliminować, analizując liczbę i powtórzenia znaków), możemy odtworzyć końcówkę pierwszego imienia jako –ANNA. Ponieważ pierwszy i trzeci znak w zapisie jest ten sam, możemy odszyfrować imię: ZUZANNA. Następnie warto zwrócić uwagę na trzecie z kolei imię o charakterystycznej budowie abc-abc-b, które możemy odczytać jako BAR-BAR-A. Ustalone odpowiedniki pomagają odczytać przedostatnie imię ROBERT. Czwarte imię to imię żeńskie zakończone na –ina lub –yna (litery „e” i „o” przypisaliśmy już do innych symboli), a wiedząc, że drugi symbol nie może odpowiadać „a”, „o” ani „e”, ustalamy, że szukane imię to LUCYNA. Stąd dwa ostatnie imiona to CYRYL i ALICJA.
Aby odczytać podane polskie słowo, należy zauważyć, że znaki odpowiadające literom N-Z (w alfabecie angielskim) to znaki odpowiadające literom M-A odwrócone o 180°.

Zad. 2. Oto poprawne dopasowanie nazwisk:
小山 Koyama
中島 Nakajima
小島 Kojima
川島 Kawashima
中川 Nakagawa
川口 Kawaguchi
田中 Tanaka
山田 Yamada
山口 Yamaguchi
中田 Nakada
島山 Shimayama
口川 Kuchikawa
川中 Kawanaka

Nazwiska można dopasować do transkrypcji, porównując pozycję i liczbę wystąpień poszczególnych cząstek z pozycją i liczbą wystąpień znaków kanji.

cząstka na początku słowa na końcu słowa
KO 2 0
YAMA 2 2
NAKA 2 2
SHIMA/JIMA 1 3
KAWA 3 2
KUCHI/GUCHI 1 2
TA/DA 1 2

i odpowiednio 

znak na początku słowa na końcu słowa
2 0
2 2
2 2
  1 3
3 2
1 2
1 2

Zad. 3. Tak mówi osoba anglojęzyczna: wardROBE, kitcHEN, refrigeRATor.

 

Zadanie 1B - błąd

Prawdopodobnie w zadaniu 1B jest błąd, bo tam jest to samo słowo, co ostatnie imię. Raczej nie tak miało być, wnioskując po pytaniu.

Poprawione

Błąd został usunięty.

Powrót na górę strony