kwiecień 2017

Data ostatniej modyfikacji:
2017-08-3

Zad. 1. Poniższe wyrażenia to nazwy miejscowe w maoryskim (języku rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii) oraz ich tłumaczenia podane w przypadkowej kolejności:
1) Arapito, 2) Pukepito, 3) Pōhatunui, 4) Pōhaturoa, 5) Pukeatua, 6) Maungaroa,
7) Maungapōhatu, 8) Maunganui, 9) Maunga-atua, 10) Aranui, 11) Aratapu, 12) Puketapu,
13) Motutapu
a) Święte Wzgórze, b) Wzgórze Bóstwa, c) Wielka Skała, d) Koniec Ścieżki, e) Wielka Góra,
f) Święta Wyspa, g) Wysoka Góra,  h) Wysoka Skała, i) Skalista Góra, j) Koniec Wzgórz, k) Wielka Ścieżka, l) Góra Bóstwa, ł) Święta Ścieżka.
A) Dopasuj nazwy do tłumaczeń.
B) Jak będzie brzmiała w maoryskim nazwa miejscowości Wielka Wyspa?

Zad. 2. Nie we wszystkich systemach pisma stosowanych obecnie na świecie zaznacza się granice międzywyrazowe. Na przykład w języku japońskim stosowany jest zapis ciągły, tak więc program komputerowy służący do automatycznego tłumaczenia tekstu lub odczytywania jego sensu musi poradzić sobie z ustaleniem granic między słowami, aby poprawnie je zinterpretować. Podaj polskie zdanie, które zapisane w sposób ciągły (bez spacji) da się interpretować na możliwie najwięcej sposobów, a jednocześnie nie będzie dłuższe niż 20 znaków (bez spacji).

Zad. 3. Palindrom to liczba, słowo lub zdanie, które czytamy jednakowo w przód i wstecz (np. Ona rada jada rano). Twórca łamigłówek - Krzysztof Oleszczyk - zwrócił uwagę na to, że istnieją wyrazy, które skrywają w sobie palindromiczne grupy liter, np. inTERPRETacja. Podaj trzy wyrazy, które zawierają co najmniej siedmioliterową palindromiczną grupę liter. Czy potrafisz podać wyraz z jeszcze dłuższą grupą palindromiczną liter?

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. - Krystyna Lisiowska (redaktor z Warszawy), Marzena Wąsiewicz (gospodyni domowa z Kajetan),
 • 2,75 pkt. - Wojciech Tomiczek (inżynier z Lipowej),
 • 2,5 pkt - Daria Bumażnik (studentka chemii i toksykologii sądowej na UWr),
 • 2 pkt. - Krzysztof Danielak (student informatyki przemysłowej na PWr),
 • 1,75 pkt. - Mateusz Adamkiewicz X LO Toruń,
 • 1 pkt. - Jakub Leśkiewicz I LO Kraków,
 • 0,75 pkt. - Justyna Gręda I LO Kraków.

Po siedmiu miesiącach trwania Ligi w czołówce znajdują się:

 • 20,5 pkt. - Marzena Wąsiewicz,
 • 19,65 pkt. - Krystyna Lisiowska,
 • 19,5 pkt. - Daria Bumażnik,
 • 17,75 pkt. - Krzysztof Danielak,
 • 16 pkt. - Wojciech Tomiczek,
 • 15,5 pkt. - Mateusz Adamkiewicz,
 • 15,25 pkt. - Justyna Gręda. 

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. 1-d, 2-j, 3-c, 4-h, 5-b, 6-g, 7-i ,8-e, 9-l, 10-k, 11-ł, 12-a, 13-f. Wielka Wyspa to Motunui.

Zad. 2. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem homofonii obejmującym więcej niż jeden wyraz. Przykładowe zdania:

 • Torenataśpiewaładnie = To Renata śpiewa ładnie = To Ren, a ta śpiewa ładnie =To Renata śpiewała dnie =To Ren, a ta śpiewała dnie. (4)
 • Mamamanastroje = Mama ma nas troje = Ma mama na stroje = Ma mama nas troje = Mama ma na stroje =  Mama ma nastroje = Ma mama nastroje (6)
 • Tatamamatedynietutaj = Tata, mama, te dynie tutaj! = Tata, mama tedy nie tutaj? = Ta tama, ma te dynie - tutaj! = Ta tama ma tedy nie tutaj? = Tata ma mate, dynie tutaj! = Ta tama, mate, dynie - tutaj! (6)
 • Zawołałanienatopole = Zawołał Anie na to pole = Zawołała nie na to pole = Zawoła łanie na to pole = Za woła łanie na to pole = Zawołał Anie na topole = Zawołała nie na topole = Zawoła łanie na topole = Za woła łanie na topole (8)
 • Jakaladamisiada = Jak Ala da, mi siada = Jak Ala da misia, da? = Jak Ala dam i siada = Jak Ala dam i siad A! = Jak Ala da Misi, a da! = Jak Ala da mi SI, a da! = Jak Ala da Misi, Ada? = Jak Ala da mi SI, Ada? = Jaka lada mi siada? = Jaka ladami siada = Jak A lada mi siada = Jak A ladami siada = Jaka la da misia, da. (12)
 • Masłojeniemaliny = Ma słoje nie maliny = Ma słoje, nie M Aliny = Ma słoje nie M, a lin - Y. = Ma słoje, nie ma liny = Ma słoje, nie ma L i NY = Ma słoje niemal Iny = Ma słoje niemal i NY = Ma słoje nie malin Y = Masło je nie maliny = Masło je, nie ma liny = Masło je nie M, a lin - Y = Masło je niemal Iny = Masło je niemal i NY = Masło je nie malin Y. (14)
 • Toniemyprzytulipanie = To nie my, przytuli panie? = To nie my, przytul i panie! = To nie my przy tulipanie = To nie my, przytuli pan i e? = To nie my, przytul i PAN, i e! = Toniemy, przytuli panie? = Toniemy, przytul i panie! = Toniemy przy tulipanie = Toniemy, przytuli pan i e? = Toniemy, przytul i PAN, i e! = To niemy, przytuli panie? = To niemy, przytul i panie! = To niemy przy tulipanie = To niemy, przytuli pan i e? = To niemy, przytul i PAN, i e! (15)

 Zad. 3. Przykładowe wyrazy:

 • wideORADAROm, wySWATAWSzy, wYŁAMAŁY, zAWOJOWAć, zAŁAMAŁA, zAŁAPAŁA, zAŁATAŁA,  pOŁAMAŁO, kOŁATAŁO, pOPOTOPOwy, (H)AŁABAŁA, KRAJARKa, KRAMARKa, sKRAWARKa, pOREPEROwać, nitroANILINA, udoskONALANO (7)
 • nieWYWOJOWYWanie, autOGENNEGO (8)
 • NAWYZYWANie, wYBŁAGAŁBY (9)

 

Powrót na górę strony