marzec 2009

Data ostatniej modyfikacji:
2009-07-4

Zad. 1. W laboratorium Instytutu Gier Losowych przeprowadzono kosztowny eksperyment polegający na stukrotnym rzucie superwyważoną kostką. Jakie jest prawdopodobieństwo, że suma wyników wyniosła 202, jeśli ani razu nie wypadła liczba nieparzysta?

Zad. 2. Podaj równania płaszczyzn zawierających oś OX nachylonych do płaszczyzny z=0 pod kątem 45°.

Zad. 3. Dla nieujemnych x i pewnego dodatniego a zdefiniujmy f(x)=xa i g(x)=x1/a. Podaj wszystkie rozwiązania równania f(x)=g(x).

 

Wyniki: 

Za zadania z marca maksimum (3) pkt. przyznaliśmy tylko Rafałowi Chojnie z PLO im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Po 2,5 pkt. otrzymali Maciej Niemczyk i Justyna Wozowczyk z I LO w Lubinie.

W czołówce Ligi są:

  • 17,5 pkt. (na 18 możliwych!) - Justyna Wozowczyk i Maciej Niemczyk z I LO w Lubinie,
  • 15 pkt. - Rafał Chojna z PLO im. Królowej Jadwigi w Lublinie,
  • 14 pkt. - Agata Maciocha z III LO w Opolu.

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Spośród stu rzutów jeden musiał dać czwórkę, a pozostałe dwójki. Szansa, że tak się zdarzyło, wynosi więc 100·(1/3)100.

Zad. 2. Rzuty takich płaszczyzn na płaszczyznę YOZ (o równaniu x=0) to proste zawierające punkt (0,0,0) nachylone do prostej x=0, z=0 pod kątem 45°. Mają zatem równania z=y i z=-y (z ani y nie zależą od x).

Zad. 3. Są to funkcje odwrotne, więc ich wykresy są symetryczne względem prostej y=x, czyli wystarczy znaleźć np. punkty wspólne tej prostej i wykresu f(x). Dla a≠1 wykresy te przypominają parabolę (różnie ułożoną) i przecinają prostą y=x w (0,0) i (1,1). Gdy a=1, wykres f(x) (a zatem również g(x)) się z nią pokrywa. Ostatecznie więc zbiorem rozwiązań jest {0,1} przy a≠1 i [0,∞) dla a=1.

 

Powrót na górę strony