czerwiec 2017

Data ostatniej modyfikacji:
2018-10-3

Zad. 1. Poniższe angielskie słowa zapisano za pomocą mormońskiego alfabetu deseret. Jedno z nich to tip. Które to słowo? Podaj pozostałe.

 

Zad. 2. Poniżej podano polskie wyrazy, w których 10 różnych liter zastąpiono cyframi. Zapis postaci x/y oznacza, że istnieje zarówno wyraz posiadający w tej pozycji literę x, jak i wyraz posiadający w tej pozycji literę y. Nawias oznacza, że istnieje zarówno wyraz posiadający dany element, jak i wyraz, który go nie posiada. Podaj pełną postać wszystkich wyrazów.
a) N-I-E-1/3/10-2
b) 3-4-5-6-7-N-I-E-3-4-5-6-7
c) 8-N-I-E-(8-9-(N-I-E))
d) 3-2-(N-I-(E-(N-I-E)))
e) 8-3-N-I-E-N-I-E
f) 4/10-9-(N-I-E)
g) 4-10-9-(N-I-E)

Zad. 3. W języku polskim wyrazy mogą zawierać znak niebędący literą. Podaj przykład wyrazu zawierającego co najmniej dwa takie znaki.

 

Wyniki: 

W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. - Marzena Wąsiewicz (gospodyni domowa z Kajetan),
 • 2,5 pkt. - Krzysztof Danielak (student informatyki przemysłowej na PWr), Krystyna Lisiowska (redaktor z Warszawy),
 • 1,75 pkt. - Daria Bumażnik (studentka chemii i toksykologii sądowej na UWr),
 • 1,5 pkt. - Wojciech Tomiczek (inżynier z Lipowej),
 • 0,75 pkt. - Mateusz Adamkiewicz X LO Toruń.

Po dziewięciu miesiącach trwania Ligi  Zadaniowej z Lingwistyki Matematycznej wyniki czołówki są następujące (na 27 możliwych punktów):

 • 26,5 pkt. - Marzena Wąsiewicz
 • 25,15 pkt - Krystyna Lisiowska
 • 23,25 pkt. - Daria Bumażnik,
  Krzysztof Danielak
 • 19,5 pkt. - Wojciech Tomiczek
 • 19 pkt - Mateusz Adamkiewicz.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. 1) kick, 2) top, 3) cop, 4) taught, 5) pick, 6) tip, 7) pot, 8) talk, 9) tick, 10) opt.
Alfabet deseret nie jest odzwierciedleniem alfabetu angielskiego, a zaprojektowanym niezależnie od niego alfabetem odzwierciedlającym wymowę słów. Dlatego też w zadaniu te same znaki deseret odpowiadają niekiedy różnym literom alfabetu angielskiego (lub jeden znak dwóm i więcej, np.  = ck w kick) , ale zawsze – tym samym fonemom.

Zad. 2. C=1, O=2, G=3, D=4, Z=5, I=6, E=7, M=8, A=9, B=10
a) niego, niebo, nieco
b) gdzieniegdzie
c) mniemanie, mniema, mnie
d) gonienie, gonie (miejscownik słowa gon), goni, go
e) mgnienie,
f) danie, banie, da, ba
g) dbanie, dba

Zad. 3. Oto przykładowe odpowiedzi:

 • staro-cerkiewno-słowiański (język)
 • biało-czerwono-czarna (flaga)
 • niemiecko-francusko-hiszpańsko-polski (słownik)

Nie uznawaliśmy odpowiedzi typu: 100-krotny (chodzi o wyraz stukrotny) J-23 (to nie jest jeden wyraz).

 

Powrót na górę strony