Konferencja SEM (XII)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-10-5
Temat: 

Elementarne, ale niebanalne

 

Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Termin: 

zgłoszenia: 10 X 2019
konferencja: 25-27 X 2019

 

Miejsce: 

Ośrodek Wypoczynkowy "Łucznik" w Sielpi
ul. Spacerowa 11, 26-200 Końskie
www.sielpia.com

 

Zasięg: 
krajowy
Organizator: 

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa,pok. 115
e-mail: stowarzyszenie.em@gmail.com
http://sem.edu.pl

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

http://sem.edu.pl/konferencja-2019/

 

Osoba do kontaktu: 

Halina Małek - sprawy organizacyjne, zgłoszenia
e-mail: hamalek@o2.pl

Barbara Roszkowska-Lech - program
e-mail: barosz@mini.pw.edu.pl

 

Opłata: 
płatny

250 zł + koszty podróży

 

Skrót programu: 

Program opracował komitet w składzie:

  • Barbara Roszkowska-Lech (PW)
  • Wiktor Bartol (UW)
  • Renata Jurasińska (UR)
  • Zdzisław Pogoda (UJ)

 

Historia: 

SEM został założony przez osoby zainteresowane popularyzacją matematyki 8 III 2008 roku i zarejestrowane 14 VII 2008 roku. 14 III 2009 roku odbyło się I Walne Zgromadzenie członków. Od 2008 roku  na podstawie umowy z MEN Stowarzyszeniu powierzono organizację Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, a od 2009 roku także Olimpiady Matematycznej. SEM wydaje broszury z zadaniami z olimpiad oraz plakaty edukacyjne.

Dotychczasowe konferencje: 

Więcej o działalności SEM przeczytasz tutaj.

 

Powrót na górę strony