Contemporary Mathematics Education (VII)

Data ostatniej modyfikacji:
2022-04-5
Temat: 

Critical thinking in mathematics: Perspectives and challenges

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
Termin: 

zgłaszanie wystąpień - 1 III 2022
wnioski o dofinansowanie udziału - 1 III 2022
wpłaty (early birds) - 1 III 2022
zgłoszenia do sesji posterowej - 15 IV 2022
zgłaszanie udziału - 1 VI 2022
konferencja 27-30 VI 2022

 

Miejsce: 

Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

strona domowa CME-2022

 

Zasięg: 
międzynarodowy
Organizator: 

Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Rejtana 16A, 35–959 Rzeszów
http://delta.univ.rzeszow.pl
tel. 17 8721157, fax: 17 8721281

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Forum Dydaktyków Matematyki

 

Osoba do kontaktu: 

sprawy organizacyjne:

Elżbieta Mrożek
e-mail: elzbieta.mrozek@mat.ug.edu.pl

Marta Pytlak
e-mail: mpytlak@ur.edu.pl

sprawy programowe:

Ewa Swoboda
e-mail: eswoboda@ur.edu.pl

Bożena Maj-Tatsis
e-mail: bmaj@ur.edu.pl

 

Opłata: 
płatny

310 euro - opłata konferencyjna (materiały, przerwy kawowe, wycieczki, bankiet)
200 euro - studenci
115 euro - osoba towarzysząca

 

Skrót programu: 

Międzynarodowe konferencje CME są organizowane w Polsce co 2 lata. Kolejna odbędzie się w Warszawie. Jej tematem będzie "Matematyka w otaczającym nas świecie". Zajęcia dotyczyć będą nauczania matematyki dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Są one adresowane do osób zaangażowanych w kształcenie przyszłych nauczycieli matematyki oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących już w zawodzie, naukowców zajmujących się dydaktyką matematyki studentów specjalności nauczaycielskiej oraz czynnych zawodowo nauczycieli.

Podczas konferencji odbędą się cztery godzinne wykłady plenarne, zajęcia w grupach roboczych podzielonych ze względu na wiek uczniów (3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat), warsztaty, prezentacje wyników badań oraz sesja posterowa. Szczegółowy program można znaleźć na stronie domowej konferencji.

Przewidziano wykłady plenarne następujących osób:

 

Historia: 

Do 2016 roku konferencje CME odbywały się pod nazwą Children's Mathematical Education. Poprzednie edycje:

  • CME 2008 - Iwonicz Zdrój
  • CME 2010 - Iwonicz Zdrój
  • CME 2012 - Rzeszów
  • CME 2014 - Poznań
  • CME 2016 - Wrocław
  • CME 2018 - Warszawa
  • CME 2020 - odwołane
  • CME 2022 - Gdańsk

 

Powrót na górę strony