Contemporary Mathematics Education (IX)

Data ostatniej modyfikacji:
2024-05-28
Temat: 

Educational Resources in the Mathematics Clasroom

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
Termin: 

zgłaszanie wystąpień - 22 III 2024
wnioski o dofinansowanie udziału - 1 III 2024
wpłaty (early birds) - 22 III 2024
zgłoszenia do sesji posterowej - 8 IV 2024
zgłaszanie udziału i wpłaty - 1 VI 2024
konferencja 24-27 VI 2024

 

Miejsce: 

Instytut Matematyki
UMCS Lublin
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Radziszewskiego 10, 20-031 Lublin

strona domowa CME-2024

 

Zasięg: 
międzynarodowy
Organizator: 

Instytut Matematyki UMCS
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Osoba do kontaktu: 

sprawy organizacyjne:

Marta Pytlak
e-mail: mpytlak@ur.edu.pl

Eliza Jackowska-Boryc
e-mail: eliza.jackowska-boryc@mail.umcs.pl

sprawy programowe:

Bożena Maj-Tatsis
e-mail: bmaj@ur.edu.pl

 

Opłata: 
płatny

350 euro - opłata konferencyjna (materiały, przerwy kawowe, wycieczki, bankiet)
220 euro - studenci, doktoranci
130 euro - osoby towarzyszące
 

Skrót programu: 

Międzynarodowe konferencje CME są organizowane w Polsce co 2 lata. Kolejna odbędzie się w Warszawie. Jej tematem będzie "Matematyka w otaczającym nas świecie". Zajęcia dotyczyć będą nauczania matematyki dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Są one adresowane do osób zaangażowanych w kształcenie przyszłych nauczycieli matematyki oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących już w zawodzie, naukowców zajmujących się dydaktyką matematyki studentów specjalności nauczaycielskiej oraz czynnych zawodowo nauczycieli.

Podczas konferencji odbędą się cztery godzinne wykłady plenarne, zajęcia w grupach roboczych podzielonych ze względu na wiek uczniów (3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat), warsztaty, prezentacje wyników badań oraz sesja posterowa.

Przewidziano wykłady plenarne następujących osób:

  • Mirosława Sajka (WM UKEN Kraków) - Educational resources in mathematics – the interplay between research and school practice
  • Chrysanthi Skoumpourdi (Department of Pre-school Education and Educational Design
    University of the Aegean) - The pathways of ‘additional’ educational materials up to the mathematics classrooms
  • Daniel Walter (TU Dortmund University) - Potentials of digital educational resources in the mathematics classroom – didactical considerations and empirical findings

 

Historia: 

Do 2016 roku konferencje CME odbywały się pod nazwą Children's Mathematical Education. Poprzednie edycje:

 

Powrót na górę strony