ABC GeoGebry

Data ostatniej modyfikacji:
2023-08-31
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
szkoła wyższa
Termin: 

Konferencja odbyła się jednorazowo w 2016 roku.

 

Miejsce: 

Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego
ul. Podchorążych 2, Kraków
sala 216

 

Zasięg: 
krajowy
Organizator: 

Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. 48126626273, fax: 48126372243
e-mail: instmat@up.krakow.pl
http://matematyka.up.krakow.pl

strona domowa konferencji

 

Patronat

Warszawskie Centrum GeoGebry
http://www.geogebra.pl

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
https://www.pazdro.com.pl

 

Osoba do kontaktu: 
Opłata: 
bezpłatny

koszty przejazdu we własnym zakresie

 

Skrót programu: 

Konferencja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym, w szczególności do nauczycieli matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych. Na konferencji odbędą się wykłady i warsztaty o różnym poziomie zaawansowania. Zaprezentowana zostanie najnowsza publikacja ABC GeoGebry. Poradnik dla początkujących.

Wykłady

  • Aplety GeoGebry - innowacja na lekcjach matematyki - Katarzyna Winkowska-Nowak, Daria Szalińska

Warsztaty

  • ABC GeoGebry – jak rozpocząć pracę z programem GeoGebra
  • Pierwsze kroki w GeoGebrze 3D - podstawowe funkcje
  • Funkcje z GeoGebrą – przykłady zastosowania GeoGebry do badania własności funkcji (poziom średniozaawansowany)
  • GeoGebra w zadaniach licealnych (poziom zaawansowany)
  • Proste konstrukcje w GeoGebrze 3D - zadania ze stereometrii 
  • Planimetria z GeoGebrą - przykłady zastosowania GeoGebry do odkrywania zależności i rozwiązywania zadań (poziom podstawowy)
  • Nie tylko o puzzlach Sama Loyda (poziom średniozaawansowany)
  • Bryły w GeoGebrze (poziom zaawansowany)

 

Powrót na górę strony