GeoGebra Global Gathering

Data ostatniej modyfikacji:
2022-02-11
Temat: 

Ocena przyszłości matematyki

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
szkoła wyższa
Termin: 

konferencja 11-13 marca 2021

 

Miejsce: 

Indie

 

Zasięg: 
międzynarodowy
Organizator: 

Międzynarodowy Instytut GeoGebry
International GeoGebra Institute
http://www.geogebra.pl

strona domowa GGG

 

Osoba do kontaktu: 

Markus Hohenwarter, IGI
Uniwersytet Keplera w Linzu (Austria)
e-mail: events@geogebra.org

Zsolt Lavicza, IGI
Uniwersytet w Cambridge (UK)
e-mail: zsolt@geogebra.org

 

Opłata: 
płatny

opłata konferencyjna 60-70 euro
studenci 40-50 euro
Zakwaterowanie we własnym zakresie.
bankiet w Eidenbergu 50 euro (jedzenie, napoje, dojazd)
wycieczki 20-55 euro

 

Celem konferencji jest spotkanie członków Międzynarodowego Instytutu GeoGebry IGI (International GeoGebra Institute) z użytkownikami programu z różnych krajów, w szczególności z nauczycielami wykorzystującymi go w pracy dydaktycznej na wszystkich szczeblach edukacji. Oprócz wzajemnych interakcji między twórcami i użytkownikami programu stwarza ono okazję do dyskusji, wymiany doświadczeń i dzielenia się materiałami dydaktycznymi, a przez to do poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestników.
 

 

Skrót programu: 

Podczas spotkania odbędą się wykłady plenarne oraz równoległe sesje w grupach roboczych i dyskusyjnych. Przewidziano też zdjęcie zbiorowe, bankiet oraz wycieczki (Hallstatt, Salzburg, Wiedeń lub Bad Schallerbach).

tematy wykładów plenarnych:

  • Creating digital curriculum and assessment services at scale 
  • Artificial Intelligence powering personalized learning pathways 
  • BYOD disrupting and equalizing learning and assessment 
  • Open sources online assessment for all!

 

Historia: 

Międzynarodowe Konferencje GeoGebry IGC (International GeoGebra Conference) organizowane były w Europie raz w roku od 2009 roku. Niezależnie organizowane były podobne konferencje od 2010 roku w Ameryce Północnej. Europejskie edycje odbyły się w następujących miejscach:

W 2015 roku odbył się po raz pierwszy GeoGebra Global Gathering w Linzu (Austria). Kolejne odbyły się w następujących miejscach:

 

Powrót na górę strony