Zachowana pamięć

Data ostatniej modyfikacji:
2022-11-6
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr

To nowa plenerowa wystawa przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego na 70-lecie polskiej nauki w naszym mieście. Jej kuratorem jest Kamilla Jasińska z Zespołu ds. Promocji UWr. Plansze przedstawiają sylwetki profesorów patronujących wrocławskim ulicom. Wśród 40 takich osób jest pięciu matematyków: Edward Marczewski, Hugo Steinhaus, Władysław Ślebodziński, Bronisław Knaster i Stanisław Hartman. Opisy zamieszczono w językach polskim i angielskim. Wystawa ma być zachętą do przyglądania się śladom pamięci po uczonych, które we Wrocławiu można napotkać na każdym kroku. Ma też zainspirować mieszkańców i turystów do poznawania tych postaci.

 

Wystawa była lub będzie eksponowana w nastepujących miejscach:

  • 14-28 VIII 2015 - ul. Kuźnicza, vis a vis siedziby Banku Zachodniego
  • 15-22 IX 2015 - Galeria Łącznik na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr
  • 1 X - 30 XII 2015 - Wieża Matematyczna w gmachu głównym UWr.

O kolejnych miejscach, gdzie wystawa będzie udostępniona, będziemy informowali na bieżąco.

 

Jak w każdym mieście także w przestrzeni publicznej Wrocławia znajdujemy wiele elementów będących nośnikiem pamięci historycznej. Są to m.in. zabytki, muzea, pomniki, nagrobki, ale także nazwy obiektów i instytucji oraz nazwy topograficzne, utrwaliła się bowiem tradycja nadawania nazwisk zasłużonych postaci np. ulicom, placom czy parkom. Wiele z nich ma związek z wrocławskim środowiskiem akademickim. Obliczono, że na planie miasta ponad 40 nazw upamiętnia uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim, a gdyby wziąć pod uwagę także profesorów zatrudnionych na wydziałach, które przez kilka lat po wojnie wchodziły w skład Uniwersytetu, a potem dały początek odrębnym uczelniom (np. Uniwersytetowi Medycznemu czy Przyrodniczemu), to będzie ich znacznie więcej.

Najwięcej ulic noszących nazwiska profesorów uniwersyteckich można spotkać na Oporowie, gdzie po wojnie osiedlano kadrę profesorską (używano wówczas nazwy "kolonia Oporowo"). Tam odnajdziemy m.in. ulicę Hugona Steinhausa, choć akurat on mieszkał na Biskupinie. Kilkanaście profesorskich ulic jest na Marszowicach na nowo wybudowanym osiedlu Malowniczym. Tam odnajdziemy np. ulicę Stanisława Hartmana - w rzeczywistości także mieszkańca Biskupina.

 

Patrona w postaci uniwersyteckiego profesora mają także ulice i bulwary położone blisko miejsca pracy danej osoby, jak w przypadku profesora Stanisława Kulczyńskiego - biologa, pierwszego powojennego rektora UWr, miłośnika matematyki. Bulwar jego imienia znajduje się na Wyspie Piaskowej, niedaleko dawnego budynku Instytutu Biologii oraz głównego gmachu UWr, w którym mieści się rektorat. Profesor Aleksander Kosiba - klimatolog - patronuje ulicy, przy której znajduje się założone przez niego Obserwatorium Klimatologiczne, a profesor Józef Zwierzycki - geolog - bulwarowi nad Odrą, gdzie mieści się Instytut Geologii.

 

Przypomnijmy, że zagłębie wrocławskich ulic poświeconych polskim matematykom z różnych czasów znajduje sie na Szczytnikach. Znajdziemy tu m.in. ulice Banacha, Witelona, Dicksteina i Kopernika. Więcej o matematycznych patronach wrocławskich ulic przeczytacie na Portalu tutaj.  

 

Powrót na górę strony