Język z matematyki

Data ostatniej modyfikacji:
2019-12-20
Autor: 
opracowanie redakcyjne

W języku potocznym używamy na co dzień wielu zwrotów, które zaczerpnięte są wprost z matematyki. Podajemy poniżej kilka przykładów. Zachęcamy do dopisywania kolejnych.

 

 • Jeśli coś wiemy na pewno, mówimy
  to pewne jak dwa a dwa jest cztery
 • Rzecz niemożliwa do wykonania
  kwadratura koła
 • Przybliżone rachunki
  rachunki pi razy drzwi lub pi razy oko
 • Jeżeli przedszkolach chce zobaczyć, co jego zabawka ma w środku, to może ją
  rozłożyć na czynniki pierwsze
 • Człowiek prostolinijny układa sobie z każdym stosunki
  na płaszczyźnie porozumienia
 • ...

 

Powrót na górę strony