Wielociągi

Data ostatniej modyfikacji:
2014-01-15
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
arytmetyka
liczby rzeczywiste
UWAGA.   Termin 'wielociąg' i prezentowany tu sposób notacji nie należą do standardów matematyki. Wprowadzamy je po to, by ułatwić omawianie kłopotów związanych z dodawaniem wielu składników i zapisywaniem takich działań (matematycy mówią wtedy o sumowaniu szeregów).

 

 


 

Poniżej proponujemy kilka zadań (z konkursu KOMA'13).

 


 

Powyższe zadania pochodzą z finału konkursu KOMA'13 dla uczniów szkół podstawowych.
Wersje do druku (*.pdf) z finału dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.
O nieskończonych wielociągach piszemy w oddzielnym tekście.

 

Powrót na górę strony