Podzielność

Data ostatniej modyfikacji:
2018-09-5

autor: Jarosław Wróblewski
pracownik IM UWr

W poniższym teście na pytania odpowiadasz TAK lub NIE. Klikając w odpowiedni klawisz wybierasz te pytania, na które odpowiedź brzmi TAK. Ponowne kliknięcie cofa zaznaczenie. Za te zadania, w których wybierzesz wszystkie poprawne odpowiedzi uzyskasz po jednym punkcie.
Powrót na górę strony