Nazwy liczb w działaniach

Data ostatniej modyfikacji:
2013-04-5

Poniżej podajemy nazwy liczb lub wyrażeń występujących w działaniach. Jak je łatwo zapamiętać, sprawdź w dziale Mnemotechnika.

W dodawaniu i mnożeniu kolejność liczb nie jest istotna, więc liczby wchodzące w skład działania nazywają się tak samo.

  • W dodawaniu występują SKŁADNIKI, a wynik to SUMA.
  • W mnożeniu występują CZYNNIKI, a wynik to ILOCZYN.

W odejmowaniu i dzieleniu kolejność jest istotna, więc liczby w tych działaniach muszą mieć inne nazwy. Nie można ich zamieniać.

  • W odejmowaniu występują ODJEMNA i ODJEMNIK, a wynik to RÓŻNICA.
  • W dzieleniu występują DZIELNA i DZIELNIK, a wynik to ILORAZ.
  • Jeśli dzielenie zapiszemy za pomocą kreski ułamkowej, to liczby, które tam występują nazwiemy LICZNIK i MIANOWNIK.

W potęgowaniu i logarytmowaniu liczba podnoszona do potęgi to PODSTAWA, a liczba, do której podnosimy, to WYKŁADNIK.

ab = c, log a c = b

  • a - podstawa
  • b - wykładnik lub logarytm
  • c - potęga lub liczba logarytmowana

 

Powrót na górę strony