Galeria kompozycji innych wielościanów jednorodnych

Czy 5/2 i 5/3 są inne?

W takim razie graniastosłupy 5/2 i 5/3 powinny być jednakowe, bo łącząc co drugi i co trzeci wierzchołek foremnego pięciokąta otrzymujemy ten sam pentagram.

 

Różnią się antygraniastosłupy

Rzeczywiście, graniastosłupy typu 5/2 i 5/3 są jednakowe, bo mają jednakowe podstawy, ale antygraniastosłupy 5/2 i 5/3 już się różnią (mimo jednakowych podstaw).

Różnicę miedzy antygraniastosłupami 5/2 i 5/3 widać na rysunkach obok: 5/2 to "zwykły" antygraniastosłup, a 5/3 to ten "skrzyżowany".

Jeżeli wychodzimy z wierzchołka dolnej podstawy i połączymy go krawędzią z wierzchołkiem górnej podstawy leżącym "na lewo" od niego, to idąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w 5/2 tworzymy ścianę boczną omijając tylko jeden wierzchołek, a w 5/3 - omijając dwa wierzchołki. Poza tym w antygraniastosłupie 5/2 wierzchołki górnej i dolnej podstawy nie są przekręcone względem siebie, a w 5/3 są.

 

Powrót na górę strony