Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-19
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Fundator: 

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

 

Instytucja obsługująca: 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71 722 18 42 lub 71 722 18 43
http://www.powiatwroclawski.pl

strona programu stypendialnego

 

 

 

Dokument normujący: 

Uchwała Nr VI/53/19 w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży

 

 

Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie jej mecenatem powiatu wrocławskiego, wspieranie ich rozwoju oraz udzielenie im pomocy umożliwiającej pokonanie materialnej bariery dostępu do edukacji na wysokim poziomie. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów)

Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego odbywa się na początku roku szkolnego w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu w obecnosci rodziców, opiekunów naukowych, artystycznych i trenerów oraz władz powiatu, władz gminnych i przedstawicieli kuratorium oświaty.  

 

Skrót regulaminu: 
  • Program skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych, zamieszkałych na terenie powiatu wrocławskiego obejmującego dziewięć gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Siechnice i Żórawina (bez względu na lokalizację szkoły).
  • O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów)
  • Stypendia są przyznawane w trzech kategoriach: naukowej, artystycznej i sportowej.
  • Stypendia przyznawane sa na okres roku szkolnego (od września do czerwca).
  • Komisja Stypendialna bierze pod uwagę średnią ocen na świadectwie, osiągnięcia naukowe artystyczne lub sportowe w poprzedzającym roku szkolnym potwierdzone odpowiednimi dokumentami, opinię wychowawcy i dyrektora szkoły.

  

Termin składania wniosków: 

od końca roku szkolnego do 15 lipca 2018

 

Zasięg: 
regionalny
Wymagane dokumenty: 
  • wniosek uzupełnienie wniosku pobrany ze strony Starostwa
  • kopia świadectwa szkolnego potwierdzona przez szkołę za zgodność z oryginałem
  • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne z ubiegłego roku szkolnego

 

Wysokość stypendium: 
Zarząd Powiatu Wrocławskiego, na wniosek Komisji, ustala ilość stypendiów w poszczególnych kategoriach i ich wysokość

Powrót na górę strony