Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym (Wrocław - WSE)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-27
Organizator: 

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Wydział Zarządzania we Wrocławiu
ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław
tel. 71 37 72 100 - 101, fax: 71 37 72 107
e-mail: edukacja@edukacja.wroc.pl

http://wszedukacja.pl

strona domowa

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

zapisy do 30 IX - rekrutacja online
zajęcia od  X 

 

Czas trwania kursu: 

360 h (w tym 60 godz. praktyk)

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

3 900 zł

 

Skrót programu: 

Studia adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia (mogą nie mieć przygotowania pedagogicznego) znających język angielski na poziome co najmniej B2, którzy chcieliby podjąć pracę nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach lub szkołach podstawowych (państwowych i prywatnych). Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności psychopedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz pozwalające na efektywną komunikację z rodzicami i współpracownikami. Autorski program kształcenia zawiera też moduł poświęcony literaturze i kulturze brytyjskiej oraz wykorzystaniu ich w procesie nauczania języka angielskiego.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zintegrowane sprawności językowe (90 godz.) 
  • Fonetyka i ćwiczenia w mówieniu (30 godz.) 
  • Metodyka nauczania języka angielskiego (30 godz.) 
  • Warsztaty metodyczne (12 godz.) 
  • Literatura anglojęzyczna i storytelling (18 godz.) 
  • Elementy kultury i historii krajów anglojęzycznych (24 godz.) 
  • Gramatyka praktyczna i pedagogiczna (30 godz.) 
  • Praktyczna nauka języka angielskiego- konwersacje (12 godz.) 
  • Praktyczna nauka języka angielskiego FCE Skills (42 godz.) 
  • Konsultacje przed egzaminem (12 godz.)

 

 

Powrót na górę strony