Socjoterapia (Wrocław - DSW)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 6, 53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 37
e-mail: sekret@dswe.wroc.pl
http://www.dswe.pl

 strona domowa studiów

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

zgłoszenia 15 V - 30 IX 2020
rozpoczęcie zajęć - październik 2020

 

Czas trwania kursu: 

3 semestry, 350 godzin, w tym 40 godzin praktyk

 

Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

wpisowe - 100 zł
opłata za studia - 5280 zł

 

Skrót programu: 

Studia adresowane do pedagogów, psychologów oraz absolwentów studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym. Umożliwiają uzupełnienie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, dają uprawnienia do pracy z grupami nawiązywania kontaktu i więzi, prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych oraz warsztatów tematycznych.
Nabytą wiedzę i umiejętności socjoterapeutyczne można wykorzystać w pracy w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub socjoterapeutycznej, resocjalizacyjnej lub w szkolnictwie specjalnm, w ośrodku pomocy społecznej, a także stowarzyszeniu lub fundacji realizującej zadania na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i rodzin.

W programie studiów zaplanowano:

  • blok zajęć teoretyczno-ćwiczeniowych: zapoznanie z podstawami teoretycznymi i metodą socjoterapii, pogłębienie wiedzy o potrzebach rozwojowych dzieci i młodzieży, rozwinięcie kompetencji związanych z pracą z grupą i umiejętności rozwiązywania konfliktu i planowania zmian w oparciu o relacje,
  • zajęcia treningowe (3 treningi wyjazdowe 5-dniowe): interpersonalny, umiejętności wychowawczych i osobistego stylu pracy (terapeutyczny lub asertywności),
  • zajęcia warsztatowe: 5 spotkań w blokach 2-dniowych,
  • praktyki: przeprowadzenie przez słuchacza minimum 20 godzin zajęć socjoterapeutycznych lub warsztatów umiejętności psychoedukacyjnych z wybraną grupą dzieci lub młodzieży,
  • hospitacje działań związanych z organizacją praktyki i prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych lub warsztatowych.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej z zakresu podejmowanych oddziaływań socjoterapeutycznych w ramach praktyk oraz egzaminem dyplomowym.

 

Powrót na górę strony