Fizyka (Opole - UO)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-27
Organizator: 

Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. 77 452 72 51  lub 77 452 72 50
e-mail: waga@uni.opole.pl lub instfiz@uni.opole.pl
http://www.uni.opole.pl

strona domowa

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

zgłoszenia: do 30 wrzesnia każdego roku
rozpoczęcie: październik każdego roku
zajęcia dwa razy w miesiącu (sobota i niedziela)

 

Czas trwania kursu: 

530 h (3 semestry)

 

Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
krajowy
Odpłatność: 

około 4500 zł (w zależności od liczby słuchaczy).

 

Skrót programu: 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne. Absolwenci uzyskują przygotowanie merytoryczne do nauczania fizyki na poziomie studiów licencjackich.

Problematyka studiów obejmuje:

 • wprowadzenie do fizyki,
 • fizykę klasyczną z elementami fizyki relatywistycznej,
 • termodynamikę i elektrodynamikę,
 • optykę,
 • fizykę kwantową,
 • elementy fizyki ciała stałego,
 • elementy fizyki jądrowej,
 • astronomię,
 • podstawy informatyki,
 • programy użytkowe i techniki multimedialne,
 • dydaktykę fizyki,
 • laboratorium z dydaktyki fizyki.

 

Powrót na górę strony