Filozofia i etyka (Wrocław - UWr)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-29
Organizator: 

Instytut Filozofii
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
tel.: 71 375 52 23, fax.: 71 326 10 09
e-mail: kokosza@uni.wroc.pl
http://filozofia.wns.uni.wroc.pl/

strona domowa studiów

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

 

Studia zawieszone 

Lista innych kierunków studiów podyplomowych  

rejestracja online: 1 IV - 30 IX 2017
składania dokumentów: 1 X - 15 X 2017
rozpoczęcia zajęć: październik 2017

 

Czas trwania kursu: 

4 semestry

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
krajowy
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

1500 zł za semestr (z możliwością rozłożenia na raty)

 

Skrót programu: 

Studia przygotowują absolwentów szkół wyższych mających uprawnienia pedagogiczne do nauczania etyki i filozofii w szkołach.

Program przewiduje następujące przedmioty:

 • Wprowadzenie do filozofii.
 • Historia filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.
 • Kultura logiczna
 • Historia etyki.
 • Etyka.
 • Filozofia współczesna realizowana w trzech blokach tematycznych.
 • Antropologia.
 • Filozoficzne i moralne problemy w literaturze.
 • Dydaktyka filozofii.
 • Dydaktyka etyki.
 • Wprowadzenie do estetyki
 • Konwersatoria uzupełniające.
 • Praktyki.

 

Powrót na górę strony