Edukacja medialna z metodyką nauczania (Wrocław - DSW)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-1
Organizator: 

Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 6, 53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 37
e-mail: sekret@dswe.wroc.pl
http://www.dswe.pl
strona domowa studiów

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora + e-learning

 

Termin: 

rozpoczęcie X 2020

 

Czas trwania kursu: 

forma stacjonarna - 60 h, e-learningowa 120 h

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

5 300 zł

 

Skrót programu: 

Jest to innowacyjna specjalność przygotowująca do zawodu metodyka edukacji na odległość, projektanta multimedialnych materiałów edukacyjnych i metodyka kształcenia multimedialnego, pedagoga multimedialnego oraz metodyka ICT. Przeznaczona dla nauczycieli przedmiotów ogólnych, wszystkich poziomów nauczania, którzy chcą rozwijać umiejętności poprzez praktyczną naukę wykorzystania nowych technologii w edukacji.

W trakcie studiów zostaną omówione tematy:

 • Szkolenie z obsługi platformy e-learningowej 

 • Skuteczne wykorzystanie oprogramowania biurowego w pracy dydaktycznej w szkole 
 • Bezpieczeństwo w Internecie 
 • Prawo autorskie w Internecie 
 • Metodyka nauczania z wykorzystaniem NTI 
 • Wykorzystanie pracy „w chmurze” w edukacji 
 • Wykorzystanie platformy zdalnego nauczania w edukacji 
 • Zastosowanie tablicy interaktywnej w edukacji 
 • Gromadzenie, selekcjonowanie i upowszechnianie informacji  
 • Kreatywne wykorzystywanie mediów audiowizualnych 
 • Projektowanie i prowadzenie profesjonalnej prezentacji multimedialnej 
 • Wykorzystanie gier i symulacji w pracy dydaktycznej i wychowawczej  
 • Media społeczne w edukacji
  Lekcja pokazowa z wykorzystaniem NTwE 
 • Metodyka nauczania edukacji medialnej

 

Powrót na górę strony