Sześcian w procesie dydaktycznym

DYDAKTYKA. Prosta bryła, jaką jest sześcian, została tu opisana jako multiśrodek dydaktyczny rozwijający wyobraźnię i logiczne myślenie, ćwiczący biegłość rachunkową oraz pozwalający wprowadzać intuicje bardziej zaawansowanych pojęć matematycznych. Książka jest poradnikiem metodycznym, ale jej podstawową wartość stanowi bogaty zbiór problemów, ćwiczeń i gier z różnych działów matematyki szkolnej gotowych do wykorzystania w czasie lekcji na różnych etapach edukacyjnych. 


GeoGebra. Innowacja edukacyjna

DYDAKTYKA. Jest to cykl dwóch książek dotyczących wprowadzenia innowacji edukacyjnej w latach 2011-2013, jaką było wykorzystanie programu GeoGebra do nauczania matematyki. Jest to darmowy program, który łączy narzędzia do tworzenia dynamicznych konstrukcji geometrycznych, rysowania wykresów funkcji, operowania na wzorach algebraicznych z arkuszem kalkulacyjnym. Obie publikacje przeznaczona są dla nauczycieli ze wszystkich typów szkół, którzy chcą urozmaicić stosowane metody nauczania matematyki prezentacjami i plikami interaktywnymi. 


Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

PEDAGOGIKA. Zdolne dziecko to spełnienie marzeń i powód do dumy dla każdego rodzica i nauczyciela. Przyjemnie jest patrzeć jak odnosi sukcesy. Ale codzienna praca ze zdolnym uczniem przysparza też wielu trudności i stresów. Łatwo jest popełnić wychowawczy błąd. Poradnik ten powinien być lekturą obowiązkową dla rodziców i nauczycycieli uczniów wybitnie uzdolnionych (im bardziej zdolnych, tym bardziej obowiązkową). Nie znajdziemy w nich pedagogicznych teorii i odwołań do fachowej literatury, ale wnioski zebrane podczas wieloletniej pracy z dziećmi zdolnymi i praktyczne porady, jak radzić sobie z problemami i ustrzec się typowych błędów. 


Geometria maswerków gotyckich

HISTORIA. MODELE. To trzecia książka z serii "Biblioteczka SEM". Powstała z fascynacji autora architekturą gotyckich katedr oraz jej geometrycznymi podstawami. Krok po kroku odtwarza konstrukcje typowych elementów gotyckich łuków, okien i rozet. Czasem trudno uwierzyć, że kunsztowne architektoniczne detale powstały z tak nieskomplikowanych krzywych, jakimi są łuki okręgu. Jednak już wśród średniowiecznych kreślarzy byli tacy, którzy nie poddawali się rygorystycznym zasadom geometrii cyrkla, projektując wzory, o których wiemy dziś, że za pomocą cyrkla i linijki są niewykonalne.


Stare polskie zadania z matematyki

HISTORIA. Wybór 300 zadań ze starych polskich podręczników do matematyki, z okresu od XVI do XIX wieku, których oryginały zachowały się w niewielu egzemplarzach i są osiągalne tylko w nielicznych bibliotekach. Publikacja może być interesująca nie tylko dla matematyków, ale dla historyków edukacji i lingwistów, przybliża bowiem realia dawnych epok, ukazuje zmiany języka, jednostek miar, kształtowanie się terminologii matematycznej, umożliwia kontakt z dawną polszczyzną i kształci umiejętność czytania ze zrozumieniem. Na końcu zamieszczono odpowiedzi do zadań i indeks terminów staropolskich.

Powrót na górę strony