Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów OKE

Data ostatniej modyfikacji:
2019-08-5
Organizator: 

Wrocławska Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
tel. 71 785 18 52
e-mail: sekret@oke.wroc.pl 

Termin: 

Kandydaci mogą zgłaszać się cały czas.
Kurs rozpoczyna się po zebraniu odpowiednio dużej grupy.

 

Czas trwania kursu: 

25 godzin

 

Miejsce: 

W siedzibie organizatora.

 

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
bezpłatny
Skrót programu: 

Do OKE we Wrocławiu mogą zgłaszać się kandydaci na egzaminatorów do sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki lub informatyki. Należy złożyć wniosek i formularz pobrany ze strony domowej OKE i kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (merytoryczne i pedagogiczne).

Celem szkolenia jest:

  • poznanie przez uczestników systemu oceniania i egzaminowania zewnętrznego,
  • rozwinięcie umiejętności konstruowania zadań,
  • rozwinięcie umiejętności sprawdzania i oceniania zadań otwartych według podanych kryteriów i schematów punktowania.

 więcej informacji http://oke.wroc.pl - zakładka Egzaminatorzy/Kandydaci

Powrót na górę strony