maj 2013

Data ostatniej modyfikacji:
2013-06-15

Zad. 1. W jakim sąsiadującym z Polską kraju pewien często spotykany napis na drzwiach może być mylący, jeśli drzwi są szklane? Dlaczego?

Zad. 2. Jakie słowa mogły zostać w podanych "proporcjach znaczeniowych" zastąpione wielkimi literami?
bukiet : kwiat = sejm : A = zbiór : BC : klucz = stado : D = E : gwiazda = plik : F = G : plik

Zad. 3. Oto 9 zdań po nieniecku (juracku) wraz z tłumaczeniami.
1. Maņ tedah ewәjmh ŋaworŋadmh. = Jem teraz zupę.
2. Iwan tjuku nemh mjakana manieda. = Iwan widzi w domu tę kobietę.
3. Ne huksinmh tedah manieda. = Kobieta widzi teraz dzban.
4. Tjuku nenәc̦h tinhana pjamh pojorŋa. = Ten człowiek rąbie drewno w szopie.
5. Maņ pjamh wьŋgana pojorŋaw. = Rąbię drewno w tundrze.
6. Sьrta tjuku sermh hadri tenewada. = Świadek na pewno zna tę sprawę.
7. Maņ tjuku ŋacekьmh ŋahah na tenewaw. = Od dawna znam to dziecko.
8. Sьrta ŋahah na tjuku ŋacekьmh tenewa. = Świadek od dawna zna to dziecko.
9. Maņ sawawna tjuku sьrtamh tenewadmh. = Dobrze znam tego świadka.

Każde z nich może mieć w nienieckim nieco inną postać. Podaj reguły tego języka, które określają zasady budowy tego typu zdań.

 

Wyniki: 

Mimo że każde zadanie z maja udało się komuś rozwiązać, nikt nie miał kompletu właściwych odpowiedzi. Najwyższy wynik, 2 pkt, uzyskali Krystyna Lisiowska i Kamil Krakowiecki. Michałowi Demskiemu i Adamowi Krasuskiemu przyznaliśmy po 1,5 pkt.

Czołówkę rankingu stanowią teraz:

  • z 20,5 pkt (na 24 możliwe) - Dawid Kubicki, student informatyki na UJ,
  • z 20 pkt - Krystyna Lisiowska, redaktor z Warszawy,
  • z 19 pkt - Adam Krasuski z II LO w Poznaniu,
  • z 18,5 pkt - Kamil Krakowiecki z II LO w Wodzisławiu Śl. i Tomasz Skalski z III LO we Wrocławiu,
  • z 18 pkt - Michał Demski, nauczyciel ze Smolca i Marcin Klimek z II LO w Opolu,
  • z 16,5 pkt - Wojciech Tomiczek, inżynier z Lipowej,
  • z 15,5 pkt - Daria Bumażnik z Gim. nr 1 w Jeleniej Górze.

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Na Słowacji - napis ŤAHAŤ.

Zad. 2. A = poseł, B = element, okaz, eksponat, C = pęk, D = osobnik (lub zwierzę), E = gwiazdozbiór lub konstelacja, F = kartka (lub dokument, banknot), dana, G = folder lub katalog

Zad. 3. Szyk: poprzedzony ewentualną przydawką podmiot - określenia orzeczenia (w dow. kolejności) - orzeczenie. Dopełnienia mają końcówkę mh. Jeśli dopełnienie stoi bezpośrednio przed czasownikiem, przyjmuje on końcówki dmh / ø (1/3 os. lp.), a jeśli wcześniej - odpowiednio w / da.

 

Powrót na górę strony