luty 2024

Data ostatniej modyfikacji:
2024-02-7

Zad. 1. Wyznacz wszystkie trójki (p, q, r) liczb pierwszych spełniające równanie pq + qp = r.

Zad. 2. Na półprostych OA, OB i OC nieleżących na jednej półpłaszczyźnie wybrano takie punkty A', B' i C', że czworościany OABC i OA'B'C' mają równe objętości oraz |A'O|:|AO| = 1/2 i |B'O|:|BO| = 1/3. Wyznacz |C'O|:|CO|.

Zad. 3.  Pewien wielościan wypukły ma ścianę 100-kątną. Z każdego wierzchołka tego wielościanu wychodzą co najmniej 4 krawędzie. Wykaż, że ma on co najmniej 104 ściany trójkątne.

 

Powrót na górę strony