listopad 2015

Data ostatniej modyfikacji:
2016-03-24

Zad. 1. W języku japońskim zapożyczenia oraz obcojęzyczne nazwy własne zapisuje się za pomocą podsystemu znaków – katakany. Poniżej zapisano dziewięć japońskich słów oznaczających terminy lub nazwy własne związane z Internetem. Pięć z nich to: Firefox, Wikipedia, Internet, Facebook i blog. Dopasuj je do odpowiednich zapisów oraz podaj cztery pozostałe słowa.
Uwaga! Możesz powiększyć czcionkę, naciskając klawisze "CTRL" i "+". Cofniesz powiększenie, naciskając "CTRL" i "–".

a) インターネット

b) ブログ

c) フェイスブック

d) グーグル

e) ファイアフォックス

f) ウィキペディア

g) オペラ

h) インスタグラム

i) リンク
 

Zad. 2. Poniżej zapisano trzy działania arytmetyczne przy użyciu liczebników języka lule-tonocoté używanego w argentyńskim Chaco. Dziś jest to już prawdopodobnie język wymarły – w 1981
roku mówiło nim jeszcze pięć rodzin. W zadaniu wykorzystano formę zapisu
liczebników zastosowaną przez opisujących go badaczy
XVIII-wiecznych. Wiedząc, że użyte liczebniki odpowiadają liczbom z zakresu 1-9, podaj, który z nich odpowiada której liczbie.

  • tamlip + locuép moitlé tamóp = locuép moitlé locuép alapea
  • locuép moitlé alapea + tamóp = locuép moitlé tamlip
  • locuép moitlé tamlip + alapea = locuép moitlé locuép 

Zad. 3. W ramach dostosowywania alfabetu łacińskiego do zapisu języka polskiego wprowadzono do niego dwuznaki (np. sz, cz) oraz znaki diakrytyczne (ogonek w ę i ą, znak zmiękczenia w ń, ź i inne). Na przykład zapis słowa szczerzyć wymaga użycia aż czterech dostosowanych znaków. Podaj polskie słowa niebędace nazwami własnymi (w dowolnej formie fleksyjnej), których zapis wymaga użycia:
a) pięciu znaków dostosowanych,
b) sześciu znaków dostosowanych,
c) możliwie największej liczby znaków dostosowanych do zapisu polszczyzny,
d) wyłącznie znaków dostosowanych,
e) możliwie największej liczby znaków dostosowanych i żadnych innych.

 

Wyniki: 

Zadania listopadowe nie były trudne, jednak nie wszyscy zawodnicy w zad. 2 podali nazwy wszystkich liczb z zakresu 1-9, za co odejmowaliśmy 0,5 pkt. W tym miesiącu następujące liczby punktów uzyskali:

  • 3 - Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy, Marzena Wąsiewicz - informatyk, a obecnie gospodyni domowa z Kajetan,
  • 2,75 - Daria Bumażnik - uczennica II LO w Jeleniej Górze, Adam Stachelek - uczeń SP 301 z Warszawy,
  • 2,5 - Kamil Demczyszyn - uczeń Lotniczych Zakładów Naukowych z Wrocławia, Kacper Kipa - uczeń VIII LO z Katowic, Lucyna Nazaruk z Warszawy, Sabina Khady Sy - studentka nanotechnologii z Krakowa,
  • 2,25 - Krzysztof Danielak - student informatyki przemysłowej na PWr, Ewelina Kosmala - uczennica ZS nr 1 z Ostrzeszowa, Kamil Krakowiecki - student filologii angielskiej na UŚ, Maciej Paliga - uczeń VIII LO w Katowicach, Wojciech Tomiczek - inżynier z Lipowej,
  • 2 - Krzysztof Bednarek - uczeń III LO we Wrocławiu, Małgorzata Gołdyn - uczennica I LO w Jeleniej Górze, Dariusz Jajeśniak - uczeń II LO w Krakowie, Ewa Kaluś - uczennica I Społecznej SP w Radomiu i Dawid Kubicki - student informatyki na UJ.

Pozostali zawodnicy uzyskali poniżej 2 pkt.

Po dwóch miesiącach trwania Ligi prowadzą:
I m. - Krystyna Lisiowska, Marzena Wąsiewicz (6 pkt)
II m. - Adam Stachelek (5,75 pkt)
III m. - Sabina Khady Sy (5,5 pkt)
IV m. - Krzysztof Danielak, Maciej Paliga i Wojciech Tomiczek (5,25 pkt)  
Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Słowa zapisane w katakanie oznaczają:

a) インターネット - Internet

b) ブログ - blog

c) フェイスブック - Facebook

d) グーグル - Google

e) ファイアフォックス - Firefox

f) ウィキペディア - Wikipedia

g) オペラ - Opera

h) インスタグラム - Instagram

i) リンク - link

Zad. 2. Kolejne liczby w lule-tonocoté to: 1 – alapea, 2 – tamóp, 3 – tamlip, 4 – locuép, 5 – locuép moitlé alapea, 6 – locuép moitlé tamóp, 7 – locuép moitlé tamlip, 8 – locuép moitlé locuép, 9 – locuép moitlé locuép alapea.

Zad. 3. Przykładowe słowa to:
a) szczegółowych
b) przeczyszczających, przeszczęśliwych
c) tysiącsześćsetsześćdziesięciosześcioićwierćletnich, tysiącsześćsetsześćdziesięciosześciokątność - mają po 14 znaków przystosowanych
d) łódź, żółć, chrzczę, część, chrząszcz
e) chrzęszczą - 6 znaków przystosowanych i żadnych innych

 

Powrót na górę strony