kwiecień 2008

Data ostatniej modyfikacji:
2009-01-1

Zad. 1. Oto kilka słów gruzińskich w transkrypcji łacińskiej: caltvala, calpexa, ertadgiliani, ertsartuliani, mravalsartuliani, tvali. A oto ich tłumaczenia podane w przypadkowej kolejności: jednonogi, jednooki, jednoosobowy, oko, parterowy, wielopiętrowy.
A. Dopasuj tłumaczenia.
B. Jak jest po gruzińsku "noga"?
C. Podaj znaczenia gruzińskich przedrostków występujących w zadaniu.
D. W gruzińskim istnieją słowa erti, ori i oradgiliani. Co mogą one oznaczać?

Zad. 2. Poniżej zapisano pięć wyrażeń w sztucznym języku solresol i ich polskie tłumaczenia w losowej kolejności.
1. Dolamido solla. 2. Domi solsifa solla. 3. Domi ladorela la refaredo dofasolmi. 4. Solsido fasimire. 5. Domilado remisifa.
A. Szybko biegnie. B. Zawsze milczy. C. Mówi powoli. D. Ty się zawsze śmiejesz. E. Ty sprzedajesz ładną szafę.
A. Przyporządkuj tłumaczenia.
B. Przetłumacz:
1. Laredola la refaredo misolfado.
2. Domi fasisol lasol.
3. Nigdy nie mówi.

Zad. 3. Ile jest hipotetycznych zgodnych z polską ortografią wyrazów, które czytałoby się tak samo, jak słowo "kształtów"?

 

Wyniki: 

3 pkt. zdobył Damian Olczyk z I LO w Oleśnie, 2 pkt. Michalina Sieradzka z G 49 we Wrocławiu. Gratulujemy!

W ogólnej klasyfikacji (na 21 możliwych pkt.) prowadzi Damian Olczyk (18 pkt.), a II miejsce zajmuje Michalina Sieradzka (11,5 pkt.).

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Ponieważ każdy wyraz gruziński ma coś wspólnego z którymś z pozostałych, można przyjąć, że "parterowy" to po gruzińsku "jednopiętrowy" (tzn. "mający jedno piętro / poziom"). Mraval- występuje tylko raz, czyli oznacza "wielo-". Z kolei jedynym słowem zawierającym się w jakimś innym jest tvali, więc to powinno być "oko". 
A. caltvala = "jednooki", calpexa = "jednonogi", ertadgiliani = "jednoosobowy", ertsartuliani = "parterowy" (dosł. "jednopiętrowy, jednopoziomowy"), mravalsartuliani = "wielopiętrowy".
B.  Przez analogię: tvali-caltvala, ?-caltpexa powinno być "noga" = pexi.
C. Przedrostek mraval- to "wielo-", przedrostki ert- i cal- tłumaczą się jako polskie "jedno-", ale pierwszy ma znaczenie czysto liczbowe, drugi natomiast używany jest wtedy, gdy danej rzeczy normalnie jest więcej, pojedynczość oznacza więc wtedy pewien brak, ułomność, jak np. w przypadku parzystych części ciała.
D. Mamy pary: erti-ertadgiliani, ori-oradgiliani, więc ponieważ erti i ori to krótkie wyrazy o podobnej budowie, logicznie jest przyjąć, że są to liczebniki i erti=1. Znaczenia ori jednoznacznie określić nie możemy, powinna być to jednak liczba mała lub w jakimś sensie dla Gruzinów "okrągła", tj. mająca własną, niezłożoną nazwę, ewentualnie jest to  liczebnik nieokreślony różny od "wiele" (np. "kilka"). W rzeczywistości ori=2.

Zad. 2. Jedyne powtarzające się w podanych zdaniach wyrazy to "ty" i "zawsze", a w solresolu domi i solla. Ponieważ domi stoi zawsze na początku zdań i występuje w zdaniach bardziej złożonych, a pozostałe mają po dwa wyrazy, należy się domyślać, że domi="ty", a zatem solla="zawsze".
A. Mamy więc już przyporządkowania 1-B, 2-D i 3-E. W pozostałych zdaniach występuje para wyrazów przeciwstawnych "szybko"="powoli", w jednym dodatkowo słowo "mówi", przeciwne znaczeniowo do "milczy", które znamy ze zdania 1 (=dolamido). Widać też, że w zdaniach najpierw występuje czasownik, a po nim określający go przysłówek ("Milczy zawsze.", "Ty się śmiejesz zawsze." ) i ogólnie zapewne wyraz określany poprzedza swoje określenia (patrz la refaredo misolfado w zdaniu B1 wobec la refaredo dofasolmi w B3). Wobec tego w solresolu wyrazy przeciwstawne (antonimy) tworzą pary o odwrotnej kolejności sylab i mamy brakujące pary zdań: 4-A, 5-C.
B.  Mamy też tłumaczenia:
1. Kupuje brzydką szafę. 2. Ty nigdy nie płaczesz. 3. Domilado lasol.

Zad. 3. Pierwsze dwie głoski mogłyby być również zapisywane jako "krz", "kż" oraz "gsz", "grz" i "gż", chociaż poza pierwszym połączenia takie są dla polszczyzny dość niespotykane, więc zaliczaliśmy jako poprawne także odpowiedzi ich nieuwzględniające. Dalej głoskę ł można by tu zapisać jako "u" albo "ł", u jako "u" lub "ó" i końcowe f jako "f" i "w". Ponieważ podane tu wymiany są wzajemnie niezależne, wszystkich możliwości jest 6·2·2·2=48.

 

Powrót na górę strony