grudzień 2007

Zad. 1. W państwie Bongo-Bongo numery rejestracyjne są liczbami pięciocyfrowymi. Ile najwyżej samochodów da się tam zarejestrować?

Zad. 2. Ile punktów wspólnych z okręgiem o promieniu 2 m może mieć odcinek o długości 16 cm?

Zad. 3. W roku 2006 zdarzył się taki dzień, że przed nim i po nim dni roku 2006 było tyle samo. Co to za dzień?

 

Wyniki: 

Poprawne rozwiązania 3 zadań nadesłali: Rafał Andrachiewicz z SP 3 w Ścinawie, Weronika Feliszek z SP 3 w Ścinawie, Łukasz Kajdan z SP 82 w Poznaniu, Jadwiga Słowik z SP 34 w Gdyni.

Gratulujemy!

W klasyfikacji ogólnej prowadzą (na 9 możliwych pkt.):
Weronika Feliszek z SP 3 w Ścinawie (9 pkt.), Łukasz Kajdan z SP 82 w Poznaniu (9pkt.), Jadwiga Słowik z SP 34 w Gdyni (9 pkt.), Lilla Łomnicka z SP 3 w Ścinawie (8 pkt).

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Liczby pięciocyfrowe to te spośród liczb od 1 do 99999, które są większe od 9999, jest ich więc 90000.

Zad. 2. Odcinek może mieć 0 punktów wspólnych z okręgiem (leżeć wewnątrz lub na zewnątrz), 1 albo 2.

Zad. 3. 2006 nie dzieli się przez 4, więc rok 2006 miał 365 dni. Szukanym dniem był więc sto osiemdziesiąty trzeci dzień tego roku (przed nim i po nim były po 182 dni). Dodajmy liczby dni kolejnych miesięcy roku nieprzestępnego, nie przekraczając 183: 31+28+31+30+31+30=181, więc szukany dzień to drugi po ostatnim dniu czerwca, czyli 2 lipca.

 

Powrót na górę strony