czerwiec 2008

Zad. 1. 15 maja o 1800 Smok Mlekopij zapadł w wiosenną drzemkę, z której obudził się w samo południe w Dzień Dziecka. Ile godzin przespał?

Zad. 2. W pokojowej demonstracji na rzecz uczniów szkół podstawowych wzięło udział ponad 1000 uczestników. Gdy próbowali ustawić się szóstkami, zostawało ich czworo. Nie mogli również ustawić się czwórkami, ale udało się uformować z nich szyk po 5 osób w rzędzie. Ilu demonstrantów było co najmniej?

Zad. 3. Z kartki wycięto cztery kwadraty o boku 4 cm. Następnie położono je na kartce z narysowanym kwadratem o boku 8 cm, tak że ich środki pokrywają się z wierzchołkami kwadratu na kartce, a boki są równoległe do jego boków. Jaką część kwadratu na kartce w ten sposób zakryto?

 

Wyniki: 

Zadania czerwcowe okazały sie dość łatwe. Wszystkie nadesłane odpowiedzi były poprawne i zawodnicy uzyskali za nie po 3 pkt.

Była to ostatnia edycja Ligi w tym roku szkolnym. Wzięło w niej udział 40 osób. Najwięcej punktów (na 27 możliwych) zdobyli:

I miejsce ex aequo (24 pkt.)
Jadwiga Słowik - SP 34 Gdynia
Łukasz Kajdan - SP 82 Poznań

II miejsce (23,5 pkt.)
Marek Kaczmarczyk - SP 3 Ścinawa

III miejsce (22,5 pkt.)
Lilla Łomnicka - SP 3 Ścinawa

IV miejsce (18 pkt.)
Anna Zarobnik - SP 3 Ścinawa

Wyróżnionym gratulujemy! Nagrody - książki, łamigłówki i sprzęt sportowy - wyślemy pocztą.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Do 31 maja godz. 1800 smok przespał 16·24 godz., a potem jeszcze 6+12 godz., czyli w sumie 402 h.

Zad. 2. Liczba demonstrantów jest większa niż 1000, dzieli się przez 5, nie dzieli przez 4, a przy dzieleniu przez 6 daje resztę 4. Wystarczy więc rozważyć wielokrotności piątki, które nie dzielą się przez 20, ale są parzyste. Powyżej 1000 są to 1010, 1030, 1050, ... Najmniejsza z nich dająca właściwą resztę przy dzieleniu przez 6 to 1030.

Zad. 3. Każdy z mniejszych kwadratów zakrywa swoją ćwiartką fragment kwadratu na kartce i fragmenty te są rozłączne. Zakryte jest więc pole 4·1/4 ·4 cm·4 cm = 16 cm2, co stanowi 1/4 pola całości.

 

Powrót na górę strony