Akademia Zarządzania (XII)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-08-4
Temat: 

Zarządzanie efektywnością – czyli jak wykorzystywać potencjał organizacji

Organizator: 

Wolters Kluwer S.A.
ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa
http://www.wolterskluwer.pl

strona domowa kursu

 

Termin: 

Kurs nie odbywa się 

 

zgłoszenia on-line
I zjazd - 25 lutego 2016
II zjazd - 14 kwietnia 2016
III zjazd – 19 maja 2016

 

Czas trwania kursu: 

70 godzin samokształcenia - artykuły w rubryce Akademia Zarządzania w czasopiśmie "Dyrektor Szkoły"
3 zjazdy szkoleniowe

Kurs trwa od października 2015 do lipca 2016 roku. W czerwcu udostępniany jest końcowy test on-line, który obejmuje materiał publikowany na łamach "Dyrektora Szkoły" oraz omawiany podczas zjazdów. Uczestnicy rozwiązują go indywidualnie.

 

Osoba do kontaktu: 

Joanna Kozerska
- specjalista ds. szkoleń i konferencji
tel. 22 535 81 19, kom. 728 396 892
e-mail: jkozerska@wolterskluwer.pl

 

Miejsce: 

Golden Floor Plaza (budynek Millenium)
Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, XV piętro
http://www.warszawa.goldenfloor.pl

Odpłatność:

opłata konferencyjna + obiad

 • za udział w 1 zjeździe - 396 zł
 • za udział w 2 zjazdach - 792 zł
 • za udział w 3 zjazdach - 1128 zł

    

Zasięg: 
krajowy
Opłata: 
płatny
Skrót programu: 

Jest to kurs samokształceniowy, podnoszący wiedzę i umiejętności kadry kierowniczej oświaty. Uczestnicy aktualizują posiadaną wiedzę, poznają zmieniające się prawo, nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu, a także otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Program I zjazdu obejmuje wspólne zwiedzanie Muzeum F. Chopina a wtrakcie II zjazdu zwiedzanie Centrum Interpretacji Zabytku

I zjazd - Zmiany w prawie oświatowym w 2016 roku

 • Uchodźcy i imigranci w szkole i przedszkolu - Katarzyna Leśniewska i Sławomir Sikora 
 • Asystent wspierający nauczyciela w szkole – przepisy prawne i praktyka - dr Teresa Serafin 
 • Jak zorganizować przestrzeń edukacyjną dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera - Wanda Agnieszka Jabłońska 
 • Plany Ministerstwa Edukacji Narodowej - Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska (debata z uczestnikami) 
 • LEX Prawo oświatowe - praktyczne narzędzie pracy dyrektora 
 • Nadzór pedagogiczny – zmiany – Anna Gocłowska 
 • Umiejętności miękkie w szkole - każdy wymaga, nie każdy ich uczy - Grzegorz Więcław 
 • Zmiany w rekrutacjach do szkół - Bogusława Wojtczak 
 • Nauczyciel- moderator, trener, coach. Różne role nauczyciela w pracy z uczniem -Jarosław Kordziński

II zjazd - Problemy prawne dyrektorów

 • Zmiany w systemie oświaty i priorytety MEN na najbliższe lata - Iwona Kobus 
 • Organizacja pracy szkoły - Karol Cudny 
 • Ochrona danych osobowych przez nauczycieli - Jarosław Feliński 
 • Prawo wewnętrzne szkoły i przedszkola - Janusz Barszczewski 
 • Nowe technologie w edukacji, internetyzacja szkół - Dorota Janczak  
 • Dyrektor szkoły jako użytkownik i zarządca nieruchomości oświatowej - Dorota Łapkiewicz 
 • Zasady organizacji wyjazdów zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w roku szkolnym - zmiany w przepisach - Małgorzata Drogosz

III zjazd - Pozytywna przestrzeń edukacyjna. Prawo, psychologia, procesy.

 • Czego uczniowie dziś oczekują od szkoły? Arkadiusz Siwko 
 • Aranżacja przestrzeni szkolnej i przedszkolnej sprzyjająca procesowi edukacyjnemu – dr inż. Arch. Małgorzata Balcer-Zgraja 
 • Akustyka wnętrz w budynkach szkolnych - Mikołaj Jarosz 
 • Realny świat - miejsce kształtowania umiejętności i postaw - Elżbieta Królikowska 
 • Bezpieczeństwo w szkole, przedszkolu w kontekście administrowania budynkami – Zbigniew Dzierżewicz
  • Warsztaty pt. Psychologia pozytywna, a efektywność nauczania - Agnieszka Szwejkowska 
 • Prawne aspekty współpracy z rodzicami i kontaktu z uczniami ze szczególnym uwzględnieniem wybranych aspektów prawa rodzinnego - Agnieszka Olszewska  
 • Warsztaty pt. Narzędzia TOC a rozwój kompetencji kluczowych - Dorota Tomaszewicz 
 • Warsztaty pt. ABC supermena - kompetencje przeprowadzania zmiany - Zofia Domaradzka-Grochowalska

Udział w każdym ze zjazdów poświadczany jest dokumentem Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja. Aby otrzymać dyplom ukończenia kursu należy:

 • indywidualnie pracować z materiałami z każdej lekcji zamieszczonej w Dyrektorze Szkoły,
 • wziąć udział w co najmniej dwóch zjazdach,
 • zaliczyć test końcowy.

 

Historia

Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły” organizowana jest od 11 lat przez redakcję miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja. Inicjatorką przedsięwzięcia była wiceminister edukacji narodowej Irena Dzierzgowska. Pierwsze lekcje ukazały się w czasopiśmie „Dyrektor Szkoły" w 2004 roku. Od tej pory skorzystało z nich kilka tysięcy dyrektorów.

 

Powrót na górę strony