Komiks ekonomiczny (X)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-12-31
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Organizator: 

Forum Obywatelskiego Rozwoju
ul. Ignacego Krasickiego 9A,
02-628 Warszawa
tel. 22 628 85 11
e-mail: info@for.org.pl
http://www.for.org.pl

 

Partner:
Bank Zachodni WBK

Patronat honorowy:

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji

strona domowa konkursu

regulamin 

Terminy: 

W roku szkolnym 2019/2020 konkurs został zawieszony.

 

nadsyłanie prac - do 10 XI 2018 formularz
ogłoszenie listy kandydatów do nagrody publiczności - do 21 XI 2018
głosowanie - od 17 XI 2018 godz. 0:00 do 22 XI 2017 godz. 23:59

 

 

To innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku. Składa się z konkursu na najlepsze komiksy i animacje o tematyce ekonomiczno-społecznej, a następnie na bazie wybranych prac eksperci opracowują scenariusze lekcji WOS-u i podstaw przedsiębiorczości, które przekazywane są bezpłatnie wraz z antologią komiksową nauczycielom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

W jury konkursu zasiadają:

 • prof. Leszek Balcerowicz - przewodniczący Rady FOR
 • Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi
 • Teresa Notz – Dyrektor ds. kontaktów społecznych w Banku Zachodnim WBK
 • rysownicy i satyrycy: Jacek Fedorowicz, Michał Ogórek, Andrzej Milewski, Antoni Rodowicz, Agata Jakuszko

 

Historia: 

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2008 roku i dotyczyła następujących zagadnień: inflacja, oszczędzanie/inwestowanie, podatki, wcześniejsze emerytury, prywatyzacja, płatna/bezpłatna służba zdrowia, płatne/bezpłatne studia wyższe.

W VII edycji w 2015 roku uczestnicy mogli wybrać jedną z czterech kategorii:

 • Kadencyjność czy dożywocie – czyli czy ograniczenie liczby kadencji rządzących jest dobrym rozwiązaniem?
 • Jak dają, to bierz… – czyli o nieefektywnym wydatkowaniu środków unijnych przez władze lokalne
 • Raj a piekło podatkowe – czyli jak skomplikowany system podatkowy utrudnia Kowalskiemu życie?
 • Kupuj z głową – czyli o naszej świadomości konsumenckiej.

 

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich i ma zasięg ogólnopolski.
 • Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków poprzez przystępną formę, jaką jest komiks oraz umożliwienie wypromowania indywidualnych talentów artystycznych.
 • Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu o tematyce ekonomicznej
 • Prace konkursowe są dzielone na dwie kategorie: krótką i długą formę. Forma krótka musi mieć objętość 1 strony A4, a forma długa - od 2 do 6 stron A4, układ stron wyłącznie pionowy, a układ i liczba kadrów na stronie - dowolna.
 • Uczestnik konkursu może przysłać jedną lub dwie prace (ale maksymalnie jedną w każdej kategorii). Każda praca musi stanowić zamkniętą całość.
 • Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania: powinny być zapakowane w podpisaną, sztywną teczkę, plansze wyłącznie w formacie pionowym A4, na odwrocie każdej strony powinny mieć tytuł pracy, temat pracy, imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu autora, numer strony. Do komiksu należy dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej w formacie JPG (zapisany w najwyższej jakości), rozdzielczość min. 300ppi, minimalny format A4 (210x297 mm), preferowany zestaw kolorów – CMYK.
 • Technika wykonywania prac jest dowolna, jednak z zastrzeżeniem, by umożliwiała reprodukcję i powielanie.
 • W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane.
 • Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. W przypadku zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu.  
 • Prace nie mogą zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe.
 • Organizator nie zwraca prac uczestnikom konkursu.
 • Do udziału w konkursie zostają dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu.
 • Prace należy złożyć w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju.
 • Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich i majątkowych na Organizatora.
 • Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich. 
 • Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom oraz partnerom i patronom konkursu.
 • Prace konkursowe są oceniane pod względem: zgodności z zaproponowanym tematem, oryginalności artystycznej i atrakcyjności wizualnej.
 • Komisja konkursowa przyznaje następujące nagrody: I kategoria (forma krótka) - I m. 5000 zł , II m. 4000 zł, III m. 3000 zł, II kategoria (forma długa) - I m. 5000 zł, II m. 4000 zł, III m. 3000 zł oraz 10 wyróżnień po 600 zł 
 • Dodatkowo Komisja konkursowa wybiera kandydatów do nagrody publiczności. O przyznaniu nagrody decyduje największa liczba głosów uzyskanych przez prace w głosowaniu internetowym poprzez stronę organizatora. Głosy oddawane są przez kliknięcie w przycisk umieszczony przy każdym komiksie. Z jednego komputera (adresu IP) można oddać tylko jeden głos. Niedopuszczalne jest posługiwanie się przez głosujących jakimikolwiek programami lub technologiami komputerowymi/internetowymi, które mogłyby wpływać na wyniki głosowania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania głosów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały oddane niezgodnie z regulaminem.
 • Organizator przyznaje nagrody publiczności za prace w I i II kategorii w wysokości po 1000 zł.
 • W przypadku, gdy dwie i więcej prac otrzyma taką samą, najwyższą liczbę głosów, nagrody zostaną podzielone na równe części pomiędzy autorów.
 • Kandydaci do nagrody publiczności zostają poinformowani o terminie głosowania drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej w dniu rozpoczęcia głosowania.
 • Wśród osób, które zagłosują w internetowym głosowaniu i jednocześnie podadzą swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz zostaną subskrybentami Newslettera FOR, zostaje wylosowana nagroda w wysokości 200 zł.
 • Rozstrzygnięcie i uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbywa się na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. O godzinie i miejscu wręczenia nagród wszyscy laureaci zostają powiadomieni przez Organizatora listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Nazwiska laureatów poszczególnych nagród zostają opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatami konkursu.
 • Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostają opublikowane w zbiorczej antologii oraz na stronie Organizatora www.for.org.pl oraz www.komiksy-ekonomiczne.pl.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania innych wybranych prac konkursowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora i komiksu. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

 

Przykładowe zadania: 

Tematy komiksów na rok 2016

Materiały pomocnicze, opisujące każdy z tematów, znajdują się na stronie internetowej www.for.org.pl

 

Powrót na górę strony