Szkoła w dobie Internetu (VIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2022-02-11
Temat: 

Problemy i wyzwania współczesnej szkoły

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Termin: 

Konferencja zawieszona

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

Zasięg: 
krajowy
Organizator: 

Instytut Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-831 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks: 22 517 96 25

http://www.swps.pl

Współpraca:
Warszawskie Centrum GeoGebry
Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS
Fundacja AKCES
Stowarzyszenie ROSE
(Regionalne Ośrodki Szkoleń E-Learningowych)

strona domowa konferencji

 

Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Pobiega
e-mail: konferencje.geogebry@gmail.com

 

Opłata: 
płatny

opłata konferencyjna 80 zł
przy jednoczesnej rejestracji na Konferencję GeoGebry - 180 zł

 

Skrót programu: 

Konferencja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.
Podczas konferencji omawiane będą zagadnienia związane z nowymi technologiami i wyzwaniami, jakie stoją przed nauczycielami w kontekście edukacji oraz unowocześniania swojego warsztatu pracy. Odbędą się też warsztaty praktyczne. Celem konferencji jest Prezentacja książki "Szkoła w dobie aplikacji" i zapoznanie uczestników z aplikacjami mobilnymi wykorzystywanymi w szkole

Program obejmuje bloki tematyczne:

  • Organizacja edukacyjnych zasobów online na przykładzie GeoGebra Book, Katarzyna Winkowska-Nowak 
  • Szkoła w dobie aplikacji, Katarzyna Pobiega 
  • Wirtualna rzeczywistość w edukacji - przykłady i zastosowanie, Karolina Ziembowicz 
  • Jak pomóc sobie i uczniom - aplikacje wspomagające nauczanie, Anna Szwancyber 
  • Darmowe aplikacje wspierające proces nauczania. Szybkie i proste tworzenie materiałów dydaktycznych, quizów oraz stron internetowych, Joanna Osio 
  • Aplikacje wspomagające nauczanie języków obcych, Jadwiga Socha 
  • Aplikacje w nauczaniu języka polskiego - wprowadzanie i powtarzanie materiału, Paulina

 

Powrót na górę strony