Informatyka w Edukacji (XIX)

Data ostatniej modyfikacji:
2023-08-28
Temat: 

Edukacja informatyczna - wyzwania współczesnego świata

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
szkoła wyższa
Termin: 

Rejestracja online do 15 września 2023
Konferencja: 22-24 wrzesnia 2023

 

Miejsce: 

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
strona domowa konferencji

 

Zasięg: 
krajowy
Organizator: 

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Kujawsko-Pomorski
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel. 56 61 12 96, fax: 56 611 33 79
e-mail: PTI-OKP@man.torun.pl
http://www.rsei.umk.pl/pti

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel. 56 611 34 10, faks: 56 611 29 87
e-mail: wmii@mat.umk.pl
http://www.mat.umk.pl

 

Osoba do kontaktu: 

 

Biuro konferencji i rozliczenia finansowe
Karina Pokorska, AiP UMK, karinap@umk.pl, tel. 519 851 939

Rejestracja, logowanie, techniczne przygotowanie konferencji
Grzegorz Marczak, grzegorz.marczak@mat.umk.pl, tel. 668 203 512
Jakub Przybysz, jakub.przybysz@mat.umk.pl

 

 

Opłata: 
płatny

opłata konferencyjna - 220 zł
obejmuje materiały, przerwy kawowe, obiady,
wraz z bankietem 300 zł
Noclegi należy zamówić we własnym zakresie hotelu.

 

Skrót programu: 

Konferencja adresowana jest do nauczycieli informatyki oraz innych przedmiotów a także dyrektorów szkół wszystkich szczebli oraz nauczycieli akademickich, którzy chcą podnosić efekty kształcenia, stosując nowoczesne technologie. Jej celem jest wskazywanie możliwości kształcenia myślenia algorytmicznego, rozwiązywania problemów i nauki programowania dla wszystkich od najmłodszych lat. podnoszenie jakości pracy nauczycieli informatyki, wskazywanie możliwości zwiększania efektów kształcenia przez stosowanie nowoczesnych technologii w pracy każdego nauczyciela i dyrektora szkoły, nauczyciela akademickiego i wykładowcy.

Obszary tematyczne:

  • metodyka informatyki a sztuczna inteligencja 
  • metodyka wykorzystania myślenia komputacyjnego na innych przedmiotach 
  • kompetencje cyfrowe a edukacja 
  • praca z uczniem uzdolnionym informatycznie 
  • kształcenie zawodowe informatyków 
  • cyberbezpieczeństwo edukacji 
  • projekty dla edukacji i ich efektywność 
  • nauczyciel przewodnikiem i doradcą ucznia 
  • kształcenie wysokiej klasy specjalistów

 

  

 

Historia: 

Konferencje "Informatyka w Edukacji" odbywają się corocznie w Toruniu od 2004 roku. Stały się pomostem między szkołami a uczelniami wyższymi i sposobem na uzupełnianie wiedzy o najnowszych narzędziach informatycznych i metodyce nauczania tego przedmiotu. Są popularne w środowisku nauczycieli z całej Polski. Bierze w nich udział około 300 osób. Relację filmową z VIII edycji konferencji można obejrzeć tutaj

 

Powrót na górę strony