Wrocławska Edukacyjna Konferencja Matematyczna (III)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-10-26
Temat: 

Matematyka jest wszędzie

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Termin: 

konferencja: 21 listopada 2019

zgłoszenia online: 

 

 

Miejsce: 

Młodzieżowe Centrum Sportu
al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

 

Zasięg: 
regionalny
Organizator: 

Zespół Szkół Nr 3
https://zs3wroc.edupage.org

Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia
https://www.wroclaw.pl/wydzial-edukacji

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
http://wcrs.wroclaw.pl/

 

Opłata: 
bezpłatny
Skrót programu: 

Konferencja adresowana jest do dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich nauczających różnych przedmiotów. Jej celem jest podniesienie kompetencji w nauczaniu matematyki oraz kształtowanie świadomości edukacyjnej w zakresie nauczania zintegrowanego nauczycieli wszystkich specjalności.

III Wrocławska Edukacyjna Konferencja Matematyczna rozpoczyna cykl działań skupiających się w roku szkolnym 2019/2020 na nauczaniu matematyki. Będą to lekcje otwarte dla nauczycieli prowadzone przez mentorów Akademii Talentów i Uzdolnień i wprowadzające pojęcia matematyczne na geografii, historii, języku angielskim czy muzyce. Przewidziano gry miejskie „Wokół 17. południka” dla uczniów wrocławskich szkół oraz forum dyskusyjne młodzieży Wrocławia nt. połączenia matematyki i przedsiębiorczości. Wszystkie działania pojawią się w specjalnej zakładce matematycznej na stronie www.wke.wroclaw.pl.

09:30-11:00 – wykłady

  • prof. Zbigniew Marciniak – WMIM UW
  • prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – Akademia Pedagogiki Specjalnej

11:45-13:15 – warsztaty

  • Łukasz Srokowski – socjolog, trener, edukator, specjalista innowacyjnych metod edukacyjnych - Wzmacnianie skuteczności edukacji
  • Tomasz Szwed – nauczyciel matematyki z ZSO Racibórz - Informacja zwrotna i jej zastosowanie w praktyce podczas nauczania matematyki
  • Renata Idzik – dyrektor Przedszkola nr 2 w Kłodzku - Łączenie matematyki z programowaniem i kodowaniem offline dla najmłodszych wg koncepcji prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Alicja Krawczyńska - edukator - ActionTrack – „Mobilne Questy Matematyczne – fińskie sposoby na naukę matematyki w ruchu”

 

Historia: 

Konferencje odbywają się w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej. Jest to nowatorski nurt edukacyjny zapisany w strategii rozwoju miasta, obejmujący systemowe rozwiązania w obszarze wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Dotyczy twórczych inicjatyw realizowanych poprzez poszukiwania edukacyjne i inspiracje środowiskowe, współpracę ze światem nauki i kultury w kraju i za granicą, budowanie wśród nauczycieli i uczniów postaw kreatywności, otwartości, współpracy, kompetencji międzykulturowych, wysokich standardów kultury osobistej. Kluczowymi wartościami WKE są: tożsamość, talent, technologia i tolerancja. W ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej powstały trzy programy: Młodzi Obywatele Kultury, Młodzi Obywatele Nauki oraz Młodzi Obywatele Świata, które mają motywować wrocławskie grono pedagogiczne oraz uczniów do działania wychodzącego poza ramowy system nauczania w placówkach oświatowych. Dzięki temu uczniowie mają możliwość wziąć udział w wielu ciekawych projektach. Autonomicznym programem WKE jest również "Od inspiracji do kreacji".

 

Powrót na górę strony