Kółka matematyczne w językach obcych

Data ostatniej modyfikacji:
2021-09-6
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą

Organizator:
Fundacja Stypendialna Matematyków Wrocławskich
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. 71 3757416
e-mail: fmw@math.uni.wroc.pl

strona domowa Międzyszkolnych Kółek Matematycznych

Prowadzący:

  • język angielski - Małgorzata Mikołajczyk - pracownik IM UWr
  • język niemiecki - Michał Sliwiński - pracownik IM UWr
  • język francuski - Renata Boszko - nauczycielka matematyki
  • język hiszpański - Olga Mikołajczyk - nauczycielka matematyki i języka angielskiego
  • język rosyjski - Michał Śliwiński / Stefan Mizia - nauczyciele matematyki

Zajęcia prowadzą też studenci i absolwenci matematyki, którzy odbywali praktykę w szkołach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii i we Włoszech.

Kontakt:
tel. 71 3361085 lub 71 3757416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

Miejsce:
Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
budynek przy moście Grunwaldzkim
dojazd z dworców PKP i PKS autobusami 145 i 146 do przystanku "Most Grunwaldzki"

Terminy:

W roku szkolnym 2021/22 zajęcia kółek nie odbędą się.

Opłata:
200 zł za semestr (32 godziny dydaktyczne) lub 30 zł za pojedyncze zajęciaa
Na wniosek rodzica lub nauczyciela opłata może zostać obniżona.

 

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów GIM i LO. Uczestnicy poznają systematycznie słownictwo matematyczne, rozwiązują łamigłówki oraz zadania z podręczników, konkursów i egzaminów, oglądają filmy o matematyce w językach obcych. Zajęcia przygotowują do podjęcia nauki w klasach z wykładowym językiem obcym (np. realizujących program preIB lub IB) oraz do studiowania na zagranicznych uczelniach. W zajęciach mogą również uczestniczyć obcokrajowcy, którzy chcą realizować w danym języku zajęcia z zakresu swojego programu nauczania. 

 

Przykładowe zadania:

1) An open rectangular box is made from a square sheet of cardboard by remowing a square from each corner and joining the cut edges. If the cardboard is of edge 0.5 m, find the maximum volume of a box.

2) A tennis club is to select a team of three pais, each pair consisting of a man and a woman, for a match. The team is to be chosen from 7 men and 5 women. In how many different ways can the three pairs be selected?

3) Start the sentences
A) .......... is equal to a half the product of the apothem and the perimeter.
B) .......... is equal to the square of the ratio of a pair of corresponding sides.
C) .......... is preserved in a rotation.
D) .......... is preserved in a projection.
E) .......... in a semicircle is right.
F) .......... one side into two congruent segments.

4) Finish the sentences
A) An exterior angle in a triangle ..........
B) A segment joining the midpoints of two sides ..........
C) If a right angled triangle is isosceles it must ..........
D) If two altitudes of a triangle are congruent ..........
E) A rational number is a number t