Wyróżnienie dla wrocławskiej matematyki

Data ostatniej modyfikacji:
2010-05-9
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr

Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniająca jakość kształcenia na wszystkich kierunkach studiów uczelni w Polsce przyznała wyróżnienie kierunkowi matematyka prowadzonemu na Uniwersytecie Wrocławskim.

W uzasadnieniu Komisji czytamy m.in., że kierunek spełnia wymagania kadrowe, organizacyjne i programowe w stopniu znacznie przewyższającym obowiązujące standardy. Instytut Matematyczny UWr kształci studentów licznych specjalności (ekonomicznej, informatycznej, biomatematycznej, nauczycielskiej, zastosowań i teoretycznej), ma dobrze zdefiniowaną sylwetkę absolwenta, oferta programowa na bieżąco dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy, a studia bardzo dobrze przygotowują do wykonywania prac wymagających konstruowania teorii lub modeli oraz samodzielnego i łatwego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Bogata oferta zajęć (niespotykana na innych uczelniach) pozwala na dużą indywidualizację programu studiów i gwarantuje rozwój zainteresowań każdego studenta. Część zajęć prowadzona jest w języku angielskim.

Proces dydaktyczny jest bardzo dobrze zorganizowany. Uczestniczy w nim imponująca liczba 22 profesorów, 22 doktorów habilitowanych i 75 doktorów, dzięki czemu studenci mają stały kontakt z samodzielnymi pracownikami naukowymi, a działalność naukowa jest ściśle związana z dydaktyczną. Wielu studentów zdobywa nagrody w konkursach na prace magisterskie. Badania naukowe prowadzone są w wielu różnorodnych dziedzinach i wysoko oceniane przez międzynarodową społeczność matematyków. Instytut bierze udział w wielu projektach międzynarodowych, umożliwiających wymianę pracowników. W ramach programów Erasmus i Socrates w wymianie biorą też udział studenci wszystkich specjalności (wyjazdy do Danii, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii).

Instytut dysponuje świetnie wyposażoną biblioteką z wirtualnym dostępem do wielu czasopism oraz bardzo dobrą bazą dydaktyczną, w tym dobrze wyposażonymi laboratoriami komputerowymi. W budynku założona jest sieć bezprzewodowa. Unikatowym pomysłem jest "tutornia" - otwarta świetlica, do której studenci mogą zawsze przyjść, by wspólnie się uczyć lub z pomocą starszych kolegów rozwiązywać zadania. W Instytucie działają 4 studenckie koła naukowe, które organizują konferencje, obozy matematyczne, zajęcia popularnonaukowe na festiwalach nauki i współpracują przy organizacji Olimpiady Matematycznej i innych konkursów.

Ważną rolę odgrywa wewnętrzny system zapewniania wysokiej jakości kształcenia. Instytut stosuje unikatowe w skali kraju formy przeprowadzania egzaminów licencjackich i magisterskich, pozwalające ocenić wiedzę zarówno z przedmiotów podstawowych jak i specjalnościowych. Zajęcia dydaktyczne oceniane są przez studentów za pomocą ankiet ewaluacyjnych, których wyniki uwzględnia się przy obsadzie zajęć, okresowej ocenie pracowników i zatrudnianiu doktorantów.

W podsumowaniu czytamy: kierunek wyróżnia się koncepcją kształcenia, wysokim poziomem działalności dydaktycznej i naukowej, orientacją na efekty kształcenia, olbrzymim zakresem współpracy międzynarodowej oraz kadrą wybitnych uczonych w skali światowej.

Szczegóły można znaleźć w uchwale prezydium PKA.

 

Powrót na górę strony