Twierdzenie Talesa z teodolitem

Data ostatniej modyfikacji:
2013-08-27
Autor: 
Olga Mikołajczyk
nauczycielka w ZS Ekola i BISC
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
geometria analityczna
geometria syntetyczna
geometria przestrzenna

Lekcje dotyczące twierdzenia Talesa oraz proporcji trygonometrycznych w trójkącie wielu nauczycieli tradycyjnie przeprowadza w terenie. Jednak są one znacznie ciekawsze, jeśli wykorzysta się na nich prosty, szkolny teodolit. Jest to przyrząd umożliwiający precyzyjny pomiar kątów zarówno w pionie, jak i w poziomie. Do zajęć przyda się także dalmierz lub zwykła taśma miernicza.


Po zapoznaniu ze sprzętem, sposobem jego wyskalowania i zasadami obsługi, klasa podzielona na mniejsze grupy przystąpiła do rozwiązywania zadań.

Zadania dla uczniów

  1. Wyznacz aktualny kąt wzniesienia Słońca. Pamiętaj, żeby nie patrzeć bezpośrednio w tarczę słoneczną. Użyj okularów ochronnych.
  2. Wyznacz pozorną średnicę tarczy Słońca w zenicie i oblicz jej rzeczywistą długość. Jaka wielkość fizyczna będzie do tego potrzebna?
  3. Wyznacz wysokość budynku gospodarczego, znajdującego się na szkolnym podwórku.
  4. Oblicz powierzchnię szkolnego boiska do piłki nożnej.
  5. Wyznacz wysokość najwyższego drzewa, które rośnie na terenie należącym do szkoły.
  6. Oszacuj objętość drewna zawartego w pniu tego drzewa.
  7. Za pomocą pomiarów i rachunków wyznacz wzrost swojego kolegi z grupy i porównaj go z wynikiem dokładnym. Jaki procentowy błąd popełniłeś?

 

Szkice rozwiązań

1. 

Uwagi
Pomiary i obliczenia na boisku zajęły uczniom około godziny lekcyjnej. Później w klasie sprawdzaliśmy i porównywaliśmy wyniki. Okazało się, że największe problemy sprawiła im nie matematyka i obliczenia, ale zamiana jednostek i techniczna obsługa przyrządów (w tym taśmy mierniczej). Ostatecznie wyniki we wszystkich grupach wyszły w miarę zbliżone. Największe rozbieżności wystąpiły przy pomiarze wysokości drzewa.

 

Powrót na górę strony