Matematyk z portfelem

Data ostatniej modyfikacji:
2010-05-16
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr

12 X 2008 redakcja tygodnika "Polityka" po raz ósmy przyznała stypendia młodym, wybitnym naukowcom w ramach akcji "Zostańcie z nami". W tym roku 21 osób otrzymało portfele z zawartością 25 tysięcy złotych każdy. Wśród nich było dwóch matematyków: dr Witold Bednorz z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Piotr Śniady z Uniwersytetu Wrocławskiego. Był też wrocławski fizyk dr inż. Robert Kudrawiec z Politechniki Wrocławskiej.

Laureatów tej nagrody (a jest ich już ponad 160) nazywa się "desperados", co wynika z przekonania, że uprawianie nauki w Polsce jest dziś niezgodne ze zdrowym rozsądkiem i rachunkiem ekonomicznym. Ale choć wybijający się młodzi polscy naukowcy są osobami bywałymi w międzynarodowym świecie nauki, chcą pracować w kraju, bo wierzą, że tu jest potencjał intelektualny i możliwości rozwoju.

Do boju o stypendia wkroczyła już druga generacja uczonych. Laureaci z poprzednich lat zawiązali Stowarzyszenie Stypendystów "Polityki" i dziś współfinansują program, do którego przystępują nierzadko ich wychowankowie. Przy okazji dorocznej gali organizowana jest interdyscyplinarna sesja naukowa - w tym roku tematem będzie "Świadomość a ponowoczesność", której owocem jest książka wydawana pod patronatem "Polityki".

Piotr Śniady pochodzi z Wrocławia, gdzie w 1999 roku ukończył na Uniwersytecie studia matematyczne i fizykę teoretyczną. Dwa lata później obronił doktorat i otrzymał stypendium Fulbrighta, dzięki któremu mógł prowadzić badania w USA. Zajmuje się teorią reprezentacji, która opisuje sposoby, w jakie abstrakcyjne zbiory symetrii realizują się w konkretny sposób jako symetrie prostych obiektów geometrycznych. Teoria ta w XX wieku znalazła zastosowanie m.in. w mechanice kwantowej. Hobby Piotra to jogging, podczas którego podziwia piękno różnych zakątków Wrocławia. Chętnie prowadzi też warsztaty matematyczne dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy laureat przeznaczył nagrodę na zakup pierwszego w życiu samochodu. Szerokiej drogi!

W 2010 roku Piotr Śniady został jednym z 12 pierwszych członków Wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów powołanej przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

 

Powrót na górę strony