Tabliczka mnożenia z ... kalkulatorem

Data ostatniej modyfikacji:
2010-07-8
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
algebra elementarna
arytmetyka

Czy znasz tabliczkę mnożenia?
Co ciekawego można w niej zobaczyć?

Zobaczmy kilka tabliczek mnożenia:
2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6,... aż do 100 × 100.
Ponieważ są kwadratowe, więc można obliczać ich:
- obwody (= sumy liczb na obwodzie),
- długości przekątnych (= sumy liczb na przekątnych),
- pola (= sumy liczb w całej tabliczce),
i wiele innych wielkości.

Spróbuj!. . .

SUMY

Zadanie
Jaka jest suma liczb w tabliczce mnożenia 5 × 5?

Zadanie
Jaka jest suma liczb w tabliczce mnożenia 6 × 6?

Zadanie
Jaka jest suma liczb w tabliczce mnożenia 10 × 10?

Zadanie
Jaka jest suma liczb na przekątnej w tabliczce mnożenia 5 × 5?

Zadanie
Jaka jest suma liczb na przekątnej w tabliczce mnożenia 6 × 6?

Zadanie
Jaka jest suma liczb na przekątnej w tabliczce mnożenia 10 × 10?
A na drugiej przekątnej?

 

ILOCZYNY

Zadanie. Jaki jest iloczyn liczb w tabliczce mnożenia 3 × 3?
Zadanie. Jaki jest iloczyn liczb w tabliczce mnożenia 4 × 4?
Zadanie. Jaki jest iloczyn liczb w tabliczce mnożenia 5 × 5?
Zadanie. Jaki jest iloczyn liczb w tabliczce mnożenia 10 × 10?

Powrót na górę strony