Zapis w systemie rzymskim do 400 (kl. 5)

Data ostatniej modyfikacji:
2014-01-6

stopień trudności:

  • średnio trudny
  • grupy A i B mają ten sam stopień trudności

ocenianie:
21-22 - celujący
18-20 - bardzo dobry
15-17 - dobry
12-14 - dostateczny
8-11 - dopuszczający
0-7 - niedostateczny

czas pisania: 40 minut

typ sprawdzianu:

  • podsumowanie wiadomosci o zapisie liczb w systemie rzymskim,
  • służy do ćwiczenia biegłości w rachunkach pamięciowych,
  • test krótkiej odpowiedzi, punktujemy zero-jedynkowo poprawne wyniki

 

Grupa A (22 pkt)

Zad. 1. (2 pkt) Obok nazw uniwersytetów podano, w którym wieku zostały założone. Który z nich jest najstarszy, a który najmłodszy?
Uniwersytet Jagielloński – XIV w.
Uniwersytet Wrocławski – XVIII w.
Uniwersytet Warszawski – XIX w.
Uniwersytet Lwowski – XVII w.
Uniwersytet Gdański – XX w.

Zad. 2. (4 pkt) Zapisz cyframi rzymskimi liczby: 8, 12, 24, 39.

Zad. 3. (2 pkt) Zapisz cyframi rzymskimi dzień i miesiąc swoich urodzin.

Zad. 4. (4 pkt) Niektóre z poniższych zapisów liczb w systemie rzymskim są niepoprawne. Omiń je i podaj tylko te poprawne. IXI, XIX, VII, IIV, XXXXI, XIIII, VV, XX, XV, VX, IXIV, XIVI, XIV

Zad. 5. (2 pkt) Romek, Remik, Radek i Rafał chodzą do jednej klasy. W kalendarzu ich urodziny wypadają w takiej kolejności, jak kolejność alfabetyczna ich imion. Oto daty ich urodzin. Czyje wypadają najszybciej, a czyje najpóźniej w roku szkolnym? 14 IX, 11 VII, 04 XI, 27 VIII

Zad. 6. (2 pkt) Liczby palindromiczne nie zmieniają się czytane w przód i wspak, podobnie jak słowo KAJAK. Czy liczby zapisane w systemie rzymskim mogą być palindromiczne? Czy mogą mieć różne cyfry?

Zad. 7. (6 pkt) Odpowiedz na pytania:
a) Jaka jest najmniejsza liczba dwucyfrowa w zapisie arabskim?
b) Jaka jest najmniejsza liczba dwucyfrowa w zapisie rzymskim?
c) Jaka jest największa liczba dwucyfrowa w zapisie rzymskim, która jest jednocyfrowa w zapisie arabskim?
d) Jaka jest największa liczba dwucyfrowa w zapisie arabskim, która jest dwucyfrowa w zapisie rzymskim?
e) Jaka jest najmniejsza liczba czterocyfrowa w zapisie arabskim?
f) Jaka jest najmniejsza liczba czterocyfrowa w zapisie rzymskim?

 

Grupa B (22 pkt)

Zad. 1. (2 pkt) Obok nazw wynalazków podano, w którym wieku je skonstruowano. Który z nich jest najstarszy, a który najmłodszy?
zamek błyskawiczny - XIX w.
termometr - XVI w.
fortepian - XVIII w.
zegar wahadłowy - XVII
samolot XX w.

Zad. 2. (4 pkt) Zapisz cyframi rzymskimi liczby: 7, 13, 29, 34.

Zad. 3. (2 pkt) Zapisz cyframi rzymskimi dzień i miesiąc swoich urodzin.

Zad. 4. (4 pkt) Niektóre z poniższych zapisów liczb w systemie rzymskim są niepoprawne. Omiń je i podaj tylko te poprawne. IXI, XIX, XII, IIX, XXXXV, VIIII, VV, XX, XV, VX, IXIV, XIVI, XIV

Zad. 5. (2 pkt) Romek, Remik, Radek i Rafał chodzą do jednej klasy. W kalendarzu ich urodziny wypadają w odwrotnej kolejności, niż kolejność alfabetyczna ich imion. Oto daty ich urodzin. Czyje wypadają najszybciej, a czyje najpóźniej w roku szkolnym? 14 IX, 11 VII, 04 XI, 27 VIII

Zad. 6. (2 pkt) Liczby palindromiczne nie zmieniają się czytane w przód i wspak, podobnie jak słowo KAJAK. Czy liczby zapisane w systemie rzymskim mogą być palindromiczne? Czy mogą mieć różne cyfry?

Zad. 7. (6 pkt) Odpowiedz na pytania:
a) Jaka jest najmniejsza liczba trzycyfrowa w zapisie arabskim?
b) Jaka jest najmniejsza liczba trzycyfrowa w zapisie rzymskim?
c) Jaka jest największa liczba dwucyfrowa w zapisie arabskim, która jest jednocyfrowa w zapisie rzymskim?
d) Jaka jest największa liczba dwucyfrowa w zapisie rzymskim, która jest dwucyfrowa w zapisie arabskim?
e) Jaka jest najmniejsza liczba czterocyfrowa w zapisie arabskim?
f) Jaka jest najmniejsza liczba czterocyfrowa w zapisie rzymskim? 

 

odpowiedzi grupa A
1. Jagielloński, Gdański, 2. VIII, XII, XXIV, XXXIX, 4. niepoprawne są: IXI, IIV, XXXXI, VV, VX, IXIV, 5. Remik - wrzesień, Romek - listopad, 6. Tak, np. III, XXX, XIX, 7. a) 10, b) II, c) IX, d) XC, e) 1000, f) VIII.

odpowiedzi grupa B
1. termometr, samolot 2. VII, XIII, XXIX, XXXIV, 4. niepoprawne są: IXI, IIX, XXXXV, VIIII, VV, VX, IXIV, XIVI,  5. Rafał - wrzesień, Radek - listopad, 6. Tak, np. III, XXX, XIX, 7. a) 100, b) III, c) L, d) XC, e) 1000, f) VIII. 

 

Powrót na górę strony